new tai | old tai | 中文

ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦘᧉ ᦃᦱᧁ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ

作者: 时间:2021-04-30 11:28:49

2b-1.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ,ᦂᦸ ᦊᦱᧂ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦘᧈ ᦃᦱᧁ ᦐᧅ ᦐᦱ。ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦕᦴᧈ ᦊᦱ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ。(ᦙᦲ ᦷᦗᧈ)