new tai | old tai | 中文

ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ

作者: 时间:2021-04-30 11:27:58

2b-3.jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦠᦳᧃᧈ ᦠᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦟᦳᧄ、ᦖᦻ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ、ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦈᧇ ᦟ ᦃ ᦓ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦱᧄ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦵᦑᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦑᧂ ᦌᧄᧉ。(ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦉᧂᦍᦸᧆ)