new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦂᧈ

作者: 时间:2021-04-30 11:25:56

0407-03JJZK-003-187004-原文件.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ  ᦂᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦣ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦂᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ,ᦈᦹ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦺᦂᧈ ᦓᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ 1700 ᦷᦎ ᦔᦻ。

 ᦉ ᦜᦱᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦈᦹ ᦟᦸᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦙᦹ ᦊᦹᧇ ᦙᦹ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦂᧈ ᦓᦾᧉ,ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦂᧈ ᦓᦾᧉ ᦷᦎ ᦷᦜᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ。

 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᦔᧃ ᦇᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ,ᦓᧄᧉ ᦺᦣ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦟ ᦃ ᦓ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ,ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。ᦵᦗᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ ᦓᧄᧉ ᦺᦣ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ  ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ 。(ᦆᦴᧉ ᦋᦹ ᦆᦱᧂᧉ)