new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦟᧂᧉ

作者: 时间:2021-04-09 10:56:53

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦟ ᦵᦑᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦷᦆᧉ ᦢᦱᧃᧉᦺᦎᧉ  ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦵᦵᦟᧂᧉ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦋᦱᧉ ᦵᦵᦋᧁ、ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦃᦸᧉ ᦶᦆᧁᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ,ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ、ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ  ᦗᧁ ᦵᦵᦌᧃ,ᦈᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ ᧔᧐ ᦐᦽᧈ ᦔᦻ、ᦊᦱ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦎᦻᧈ ᦔᦻ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦋᦱᧉ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦋᦱᧉ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。

     (ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ:ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ)