new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ

作者: 时间:2021-04-09 10:56:08

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᧟)

ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦃ ᦙᧃ

5. ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦃᦸᧂ ᦝᦱᧃ ᦉᦹᧈ ᦋᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦌᦸᧃᧈ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦜᦻ。ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦝᦱᧃ ᦉᦹᧈ ᦋᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦌᦸᧃᧈ  ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦎᦱᧄ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ “ᦢᦳᧄᧈ”ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦎᦱᧃᧈ ᦅᦱᧁᧈ、ᦶᦖᧃᧈ ᦗᧁᧈ,ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦗᦲᧃ ᦅᦱᧃᧈ、ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦷᦗᧉ ᦉᦼᧈ ᦗᦲᧃ, ᦈᦹᧃ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦈᦹᧃ ᦷᦠ ᦍᧂᧉ ᦊᦲᧈ、ᦈᦹᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦺᦂᧈ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦀᦾᧉ ᦶᦂᧁᧉ ᦶᦌᧁ ᦵᦆᦲᧉ ᦟᦲᧉ、 ᦗᦲᧃᧈ ᦌᦲᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦋᦹ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦞᦱᧈ, ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦝᦱᧃ ᦉᦹᧈ ᦋᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ 2.2 ᦵᦆᦲᧉ。 ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ。

  6. ᦢᧁᧈ ᦠᦲᧇᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ。ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦆ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦠᧃᧉ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦠᦲᧇᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦶᦆ ᦉᦸᦰ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ。

  7. ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦸᧂᧉ ᦎᦱ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦱᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦸᧂᧉ ᦎᦱ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦌᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦹᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦺᦃ ᦙᧃ ᦶᦎᧄᧈ ᦘᦸᧂᧈ ,ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦝᦱᧃ ᦉᦹᧈ ᦋᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦓᧃᧉ。 [003](ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)