new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ

作者: 时间:2021-04-09 10:39:17

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᦀᦸᧃ)

 ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦺᦃ ᦙᧃ? 

 2. ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱᦵᦵᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ。ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦓᦲᦰ: ᦐᦹᧂᧉ、 ᦎᦳᧄᧉ、 ᦋᦸ、ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦖᧉ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧅ、ᦶᦟᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦜᦲᧇ、 ᦺᦃ ᦺᦝ ᦵᦵᦣᧂ ᦖᦸᧉ ᦺᦖᧉ ᦷᦃᧉ ᦺᦞ ᦢᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦈᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ , ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦶᦆ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。

  3. ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦈᦹᧃ ᦓᧃᧉ。ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦈᦹᧃ, ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ, ᦵᦑᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦈᦹᧃ ᦃᦱ ᦀᦳᧅ ᦺᦂᧈ、ᦈᦹᧃ ᦷᦠ ᦍᧂᧉ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦉᦲᧃᧉ、 ᦈᦹᧃ ᦔᦲᧅᧈ ᦺᦂᧈ、ᦃᧁᧉ ᦍᦲᧁᧉ ᦶᦒᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ;ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᦸ ᦢᦸᧅ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦓᦾᧉ ᦘᦸᧂᧈ。

4. ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦁᧃᦙᦲ ᦺᦃ ᦙᧃ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。 ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦺᦙᧉ ᦖᦱᧅ ᦎᦸᧅᧈ  ᦙᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ; ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦺᦙᧉ ᦖᦱᧅ ᦎᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ。(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ ᦎᦸᦰ ᦺᦔ ᦌᦲᧈ ᦐᦱᧉ)  [002] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)