new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ?

作者: 时间:2021-03-29 10:13:11

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦟᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦃᦱᧁ, ᦟᦱᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦂᧄᧈ?

 ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦌᦲᧉ ᦌᦴᧈ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦓᦾᧉ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ, ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦳᧃ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦌᦲᧉ ᦉᦴᧈ ᦣᦱᧄᧉ ᦓᦾᧉ, ᦕᦲᧁ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦘᦸᧂᧈ; ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦳᧃ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦌᦲᧉ ᦉᦴᧈ ᦣᦱᧄᧉ ᦜᦻ, ᦕᦲᧁ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦸᧉ ᦂᧄᧈ ᦡᧄ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦂᧄᧈ ᦖᦳᧃᧈ; ᦅᦳᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦕᦲᧁ ᦵᦜᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦌᦲᧉ ᦉᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧈ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦓᧃᧉ, ᦕᦲᧁ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦸᧉ ᦕᦲᧁ ᦵᦜᦲᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᧞。

  ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦑᦸᧂᧉ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦈᦸᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦳ ᦑᦸᧂᧉ?

 ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦑᦸᧂᧉ ᦣᧁ ᦋᦱᧆ ᦢᦱᧂ, ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᧟, ᦺᦉᧉ、 ᦔᦳᧄ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦅᦸᧉ ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦍᦴᧉ ᦐᦹᧂ, ᦺᦓ ᦺᦉᧉ、  ᦔᦳᧄ ᦁᧃ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦅᦸᧉ ᦏᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦳ ᦑᦸᧂᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。

  ᦃᦱ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦖᦲᧃ ᦷᦀᧈ ?

 ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦃᦱ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦠᦲᧈ, ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦠᦲᧈ ᧟ ᦅᧃ ᧞ ᦉᦳᧇ ᦶᦃᧇ ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ ᦺᦞᧉ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧂᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧇ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ, ᦵᦠᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ, ᦷᦀᧇ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦃᧇ ᦺᦞᧉ, ᦃᦱ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦐᧂᧉ ᦶᦉᧁ ᦖᦲᧃ ᦷᦀᧈ ᦓᧃᧉ ᧞。          [028] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)