new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ?

作者: 时间:2021-02-25 11:33:55

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦣᦾ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ?

 ᦣᦾ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦍᦲᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦍᦲᧃ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦔᦲᧃ, ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦸᧂᧉ ᦶᦙᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦣᦾ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ, ᦑᧂ ᦷᦋᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦔ。ᦣᦾ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。

  ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦜᧅ ᦶᦜᧁ ᦙᦱ ᦣᦱᧈ?

  ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦺᦋᧉ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦓᧃᧉ, ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦟᦳᧄ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦅᦸᧉ ᦶᦖᧈ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦈᧄ ᦓᧄ, ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。 ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦓᧃᧉ ᦷᦠ ᧑, ᦀᧁ ᦶᦝᧆ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦃᦲᧉ ᦵᦐᧂᧉ, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧄ ᦓᧄ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦜᦲᧄᧉ ᦙᦹᧃᧈ ᦙᦸᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦃᧁ ᦋᧄᧉ ᦵᦟᦲᧆ?

 ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦶᦃᧂ ᦓᧃᧉ, ᦺᦓ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦟᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧆ ᦃᦱᧆ, ᦵᦟᦲᧆ ᦅᦸᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦟᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦣᧁ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦺᦞᧉ, ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᦾ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆ ᦙᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧆ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦣᦾᧉ ᦵᦃᧁ ᦙᦱᧃᧉ ᦉᦲ ᦉᦸᧉ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᧞。

 [026] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)

3-00-1.jpg