new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ?

作者: 时间:2021-02-04 11:26:19

 ᦕᦳᧄ ᦷᦠ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦉᧂ ?

 ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦕᦳᧄ ᦷᦠ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦙᦲ  ᦜᦻ ᧞。 ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᧆ ᦕᦳᧄ ᦷᦠ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ、 ᦛᦲ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ, ᦀᧁ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦊᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧇ ᦶᦩᧃᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ! ᦕᦳᧄ ᦷᦠ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦷᦠ ᦣᧁ ᧞ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦽᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ, ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦀᦻ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦞᧉ !

  ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦺᦔ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦑᦼᧉ ? 

 ᦟᧅ ᦂᦱ ᦶᦑᧉ, ᦓᧄᧉ ᦑᦼᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦟᦻ,ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᦢᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦋᦲᧄ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦏᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧂ ᦞᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦙᦾᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦣᦻᧉ, ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦓᦸᧃ ᦺᦡᧉ ᦜᧇ ᦷᦐ, ᦷᦉᧇ ᦔᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦠᧇ ᦶᦑᧇ ᦺᦞᧉ, ᦓᧄᧉ ᦑᦼᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧞。

  ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ?

 ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦋᦱᧆ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦵᦓᦲ! ᦺᦓ  ᦷᦉᧇ ᦙᦲ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃ ᦵᦙᧀᧉ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ), ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦂᦲᧃ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦙᦲ ᦙ ᦷᦍ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ); ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦋᦳᧄᧈ ᦺᦓᧈ ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᦔᦱᧅ ᧞ ᦺᦓ ᦷᦂᧂ ᦆᦸ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦹᧄᧈ ᦺᦓᧈ、 ᦡᧇ ᦈᦲᧇ  ᦶᦙᧈ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ。

 [023]  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)