new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ?

作者: 时间:2020-12-10 15:53:24

 ᦟᦲᧃᧉ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦉᧂ ᦣᦱ?

  ᦟᦲᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦷᦟᧆ ᦉᦱ ᦉᦳᧄᧉ、 ᦛᦱᧃ、 ᦃᦳᧄ、 ᦵᦕᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦣᧁ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦉᧂ ᦙᦱ, ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦟᦲᧃᧉ,ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦱᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᧞ ᦃᧇ ᦣᦸᧂᧉ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦟᦲᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦣᧁ ᦂᧁ ᦉᦳᧃ ᦃᦸᧂ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᦓᧃᧉ。ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ, ᦖᦸ ᦊᦱ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦣᧁ ᦀᧁ ᦟᦲᧃᧉ ᦶᦙᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦟᦲᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦍᧂᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦣᧁ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦃᧉ !

   ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᦸᧃ ᦚᧃ ?

 ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᦸᧃ ᦡᧇ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦣᧁ ᦺᦡᧉ ᦌᧁ ᦙᦾᧈ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦌᧄᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦍᧂ ᦙᦲ ᦁᦲᧃ ᦒ ᦟᦲ ᦷᦟ ᦵᦙᧆ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦵᦣᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ, ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦂᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᦸᧃ ᦚᧃ ᦓᧃᧉ ᧞。

  ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦙᦲ ᦉᦻ ᦢᦹ ᦙᦳᧃ ᦀᦳᧄ ᦜᦳᧄ ᦺᦞᧉ?

 ᦵᦙᦲᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᦸᧂᧉ ᦶᦙᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ ᦓᧃᧉ, ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦑᦲᧈ, ᦅᦸᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦉᦻ ᦢᦹ ᦉᦻ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦶᦙᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ, ᦶᦙᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦍᦲᧃᧉ ᦍᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦹᧂ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧇᧈ ᦉᦻ ᦢᦹᧉ ᦉᦻ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦃᦱᧆ ᦺᦔ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦆᦹᧂᧈ ᦂᦱᧂ ᦑᦸᧂᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦶᦡᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦣᦾ ᦀᦸᧅ ᦜᦸᧅ ᦃᦸᧅ ᦙᦳᧃ ᦀᦳᧄ ᦜᦳᧄ ᦺᦞᧉ ᧞。 

 [020] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)

3-00-1.jpg