new tai | old tai | 中文

ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ

作者:ᦶᦌᧁᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦩᦱᧉ 时间:2020-12-08 09:07:47

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᧔ ᦅᦳᧃ,ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ。

  ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦆᦸᧂᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦑᦲᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᦸᧂᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。               (ᦶᦌᧁᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦩᦱᧉ)