new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦲ 时间:2020-11-13 09:10:16

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦠᦱᧂ ᦵᦡᦲᧃ,ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧕ᦱ᧗.᧙᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᧕᧘.᧒᧕ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦑᧂ ᦔᦲ(᧕᧘.ᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ) ᧐.ᦱ᧕ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦱ᧓.᧕ %,ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ  ᧒.᧒᧕%,ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦂᦱᧉ ᦶᦃᧂ ᦙᦱ,ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ。

  ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ、ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、ᦍᦲᧁᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ、ᦟᦳᧄ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦓᧄᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ、ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦊᧈ ᧕ ᦋᦸᧂᧈ ᦁᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᧒ᦱᦱ.᧐᧗ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᧒᧐.᧔᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧓᧕.᧐᧖%。ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ,ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦺᦞ,ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦁᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦱ᧒᧙.᧘᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᧒᧔.᧘᧗ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᧒᧙.᧕᧕%。           (ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦲ)