new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ?

作者: 时间:2020-10-29 17:10:10

 ᦎᧅ ᦵᦃᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ?

 ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦎᧅ ᦵᦃᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦂᦲ ᦋᦲᧄ ᦺᦞᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦎᧅ ᦵᦃᧉ ᦈᧅ ᦏᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦁᧃ ᦵᦂᦲ ᦋᦲᧄ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ, ᦢᦸᧈ ᦉᦻ ᦑᦲᧈ ᦏᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦑᦹᧅ ᦶᦙᧃᧈ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦎᦱ。 ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦎᧅ ᦵᦃᧉ ᦈᧅ ᦏᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦓᧄᧉ ᦵᦂᦲ ᦋᦲᧄ ᦁᧃ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ, ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ “ᦓᧄᧉ ᦎᦱ ᦷᦎᧅ” ᦓᧃᧉ ᧞。

 ᦶᦂᧁᧉ ᦎᦱ ᦖᦱ ᦺᦓ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᧞ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᦻ ᦺᦝ ᦵᦃᧁ ? 

 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦓ ᦖᦱᧅ ᦎᦱ ᦖᦱ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦶᦂᧁᧉ ᦐᦽᧈ ᦵᦙᧆ ᦙᦳᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦶᦉᧂ ᦓᧃᧉ, ᦋᦱᧂᧈ ᦣᦸᧄ ᦀᧁ ᦉᦻ ᦺᦝ ᦵᦣᦲᧈ ᦶᦟᧂᦰ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦶᦟᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦶᦕᧈ ᦵᦣᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦖᦱ ᦺᦓ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦹᧆ ᦆᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦠᧃ ᦡᦲ。 ᦑᦲᧈ ᦶᦑᧉ ᦵᦉᦲ、 ᦖᦱ ᦈᦲᧉ ᦈᦸᧅᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦂᧁᧉ ᦎᦱ ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᦻ ᦵᦣᦲᧈ ᦉᦲ ᦵᦃᧁ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。

 ᦷᦂᧇ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦍᧇ ᦂᦲᧃ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᦸᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ?

 ᦔᦻ ᦟᦲᧃᧉ ᦷᦂᧇ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦖᧃᧉ ᦃᦸᧂ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦂᦲᧃ, ᦟᦲᧃᧉ ᦷᦂᧇ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃᧉ ᦃᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ, ᦙᦲ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦢᦲᧃ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ, ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᧁ ᦟᦲᧃᧉ ᦝᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃᧉ ᦃᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦀᧁ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦢᦲᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦷᦠ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦖᧃᧉ ᦺᦞᧉ, ᦵᦙᦲᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦷᦠᧆ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦺᦔ, ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦟᦹᧃᧉ ᦟᦱᧃᧉ ᦀᦹᧃ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦂᧂ ᦆᦸ ᦺᦔ 。    

  [014] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)

3-00-1.jpg