new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ?

作者: 时间:2020-10-26 08:16:09

 ᦶᦙᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᧞ ᦠᦹᧉ ᦠᦱᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ  ᦔᦳᧆ ᦺᦔ?

 ᦶᦙᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ, ᦋᦲᧃᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂ ᦙᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᧆ ᦅᦲᧃ ᦷᦠᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦶᦎᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦠᧂᧈ ᦠᦱᧂ ᦙᧃ, ᦊᦱᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦙᦱ ᦗᦲᧆ ᦈᦰ ᦟᦓᦱ, ᦶᦑᧆ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦟᧅ ᦶᦟᧃᧈ ᦗᦻᧈ。

 ᦇᦴ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᧞ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦹᧃ ᦀᦹᧃ ᦡᦾᧉ  ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦓᧃᧉ?

 ᦇᦴᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦱᧉ ᦷᦉᧇ ᦔᦱᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᦺᦊᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦱ᧓᧐ ᦎᦴᧈ, ᦅᦳᧃ ᦈᦹ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦱᧉ ᦺᦊᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓᧐ ᦎᦴᧈ, ᦡᦳᧅᧈ ᦷᦠ ᦇᦴ ᧞ ᦡᦳᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦅᦱᧂ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦐᦹᧂ ᦺᦡᧉ ᦌᧄᧉ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᦱᧉ ᦷᦉᧇ ᦦᦱᧂᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ。

  ᦵᦵᦉᧆ ᦆᦳᧂ ᦷᦟᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦈᦲᧇ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦱᧆ ᦌᧄᧉ?

 ᦵᦵᦉᧆ ᦆᦳᧂ ᦷᦟᧂᧉ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦊᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦍᦱᧄ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᧖᧕᧐᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦈᦲᧇ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦱᧆ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦵᦑᦲᧈ。 ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦱᧁ ᦓᦾᧉ ᦕ ᦂᦻ ᦙᦱ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦣᧁ ᧞ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦈᦲᧇ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦔ, ᦙᦲ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦺᦔ ᧞ ᦙᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦉᧆ ᦆᦳᧂ ᦷᦟᧂᧉ ᦈᦲᧇ ᦵᦋᦲᧉ ᦠᦻ ᦺᦔ。 

  [013] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)