new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ

作者: 时间:2017-09-21 09:15:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ , ᦵᦙᧃ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦉ ᦵᦖᦲ , ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦂᦱᧃ  ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦑᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ  ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ  ᦔᦸᧆ ᦺᦖᧈ ᧟ 。
   ᦈᦱᧃᧈ ᦟᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦉ ᧟ ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ、ᦋᦳᧄᧉ ᦵᦔᦲᦰ 、ᦀᦻ ᦟᦳᧄ、ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦗᦻ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦵᦗᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᧞ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦺᦞᧉ,  ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦟ ᦤᦴ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ,ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞᦏᦳ ᦶᦩᧃᧈ ᧑ ” ᦠᦹᧉ ᦡᦲ  ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。
(ᦵᦌᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦝᦳᧂᧈ)