new tai | old tai | 中文

ᦉᦳᧂᧈ ᦔᧃ ᦖᦴ ᦓᦾᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2017-09-15 08:49:00

   ᦵᦡᦲᧃᧈ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧗ ᦆᧄᧈ ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦖᦴ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧙ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦏᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ 、ᦌᦱᧃᧈ ᦋᦱ ᦌᦳᧃᧈ 。ᦖᦴ ᦓᦾᧉ ᦟᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦺᦐ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᧒᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ,ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦑᧂ ᦃᦲᧄ  ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦌᧄᧉ ᧟ ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᧂᧉ ᦶᦏᧄ ᧔、᧕ ᦵᦡᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᦻ  ,ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧔ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ 。(ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ )