ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ

᧕、ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦌᧄᧉ ?   ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦚᦲᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦱᧂ ᦙᦲ ᦍᦲᧃ ᦊᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᧞,ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦏᦾᧈ ᦍᦸᧇ,ᦵᦗᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦔ ᦏᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᧄᧉ ᦵᦉᧂᧉ ᧞,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦃᦻ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ...  >>>

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ

       ᧑ 、 ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ?    ᦓᧇ ᦎᦱᧄ《ᦌᦲᧃᧉ ᦝᦱᧉ》ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧓᧕᧗ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ,ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦡᧄ、ᦊᦱ ᦆᦻ ᦷᦟᧉ ᦍᦲᧃᧈ、ᦊᦱ ᦋᦱᧉ ᦋᦲᧈ ᦵᦗᦲᧃ ᦗᦲᧃ ᦁᦱᧃᧈ (ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ)、ᦊᦱ ᦙᦱ ᦵᦝᧀᧈ、ᦎᦱᧈ ᦙᦱᧉ、ᦵᦆᦲ ᦆᦱ ᦍᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦖᦹᧃ...  >>>

ᦖᦸ ᦊᦱ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ ᧕ ᦃᦸᧉ

  “ᦁᦱ ᦍᦳ ᧘᧐ ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦍᧁᧈ ᦛᦱᧃ、ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦳᧂ,ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧓ ᦔᦲ ᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ !”ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦕ ᦐᦲᧈ ? ᦜᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦍᧂᧉ ᦍᦲᧁ ᦵᦃᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦲᧈ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᧑。     ᦍᧂᧈ ᦍᦲᧁ ᦵᦃᦲᧈ...  >>>

ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦶᦩᧃᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦀᦳᧃᧈ

   ᦞᦱᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦙᦱ ᦶᦑᧉ,ᦟ ᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦓ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦂᧆ ᦊᦲᧃ ,ᦂᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦣᦱᧄᧉ ᦀᦳᧃᧈ  ᦓᧃᧉ ᦘᦸᧂ ᦓᦲᦰ ᦡᦲ。     ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦟᦤᦴ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ“ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦀᦳᧃᧈ”ᦓᧃᧉ,ᦣᧁ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦆᦱᧃᧉ ᦷᦅᧉ...  >>>

ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧄ ᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ

    ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦃᧁᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦡᦲ,ᦶᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧈ  ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ 。ᦺᦓ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦜᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦶᦑᧉ ᦢ...  >>>

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦃᧇ ᦋᦳᧄ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ

      ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ、  ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦃᧇ ᦋᦳᧄ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦁᧃ“ᦃᧇ ᦷᦣᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ,  ᦃᧇ ᦈᦱ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ”ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ,  ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵ...  >>>

ᦵᦢᧆ ᦔᦱ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ, ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ

  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦸᧂ ᦵᦢᧆ ᦔᦱ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᦶᦒᧃᧈ ᦷᦆᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦨᦱᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,  ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ   ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、  ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ、  ᦕᦴᧉ ᦠᦳᧄ ᦵᦢᧆ ᦔᦱ ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ...  >>>

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ

  ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈᦉᦸᧃ ᦡᦲ、ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ、ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦡᦲ、  ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦡᦲ、  ᦟᦃᦓ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ,ᦂᦱᧃᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦉ ᦵᦖᦲ, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ   ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ。  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ,  ᦵ...  >>>

ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᧖ ᦋᦸᧂᧈ

 ᧑、  ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦲ  ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧈ ᦕᦖᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ“ᦠᦱᧄ ᦂᧅ” ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ  ᦠᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ ᦡᦾᧉ,  ᦺᦕ ᦗᦸ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦑᦹᧉ ᦗᦸ ᦍᦾᧉ。  ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦲ、  ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦃ ᦙᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦗᦻ ᦺ...  >>>

ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ ᦙᧅ

   ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ,  ᦗᦾ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ ᦱ᧓᧗᧖ ᦷᦎ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ  ᦵᦣᦲ ᦶᦌᧁ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦋᦳ  ᦘᦸᧄᧉ。    ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃᦓᦲᦰ ᧔ ᦞᧃ,     ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧓᧐ ᦠᦱᧂᧉ...  >>>

ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ

 ᧑、ᦈᧇ ᦵᦘᧉ: ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᧂᧈ ᦕᦳᧂ ᧕ ᦵᦆᦲᧉ,   ᦉᦳᧃ ᦓᧄᧉ  ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧒ ᦣᦸᧂᧈ,ᦂᧁ ᦉᦳᧃ  ᦂᧃ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦵᦉ ᧟ ᦀᧁ ᦕᦴᧈ ᦺᦉᧈ,  ᧓ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦗᦸᧅ ᧑,  ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ  ᧒ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦗᦸᧅ,  ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦱᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ。 ...  >>>

ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦺᦞᧉ ᦌᧁ ᦊᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ

 ᦀᦻᧉ ᦶᦡᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦍᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,   ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦋᦳᧄᧈ ᦊᦲᧃ ᧞ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦵᦑᧉ。 ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦡᧂ ᦶᦎᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦌᦴᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧃ, ...  >>>
ᦗᦸᧂᦰ5ᦐᦱᧉ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ1ᦐᦱᧉ, 9 3 7 1 2 3 4 5 8 4 :