ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦳᧂᧉ ᦔᦴ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦳᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦴ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦙᦲ ᦔᦻ ,ᦠᦱᧅ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。     ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦳᧂᧉ ᦙᦲ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᦵᦣᦲᧃ ᧑,...  >>>

ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦋᦹᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦡᦲ ᧟

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ ᧞ ᦷᦉᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦗᧂ ᦅᦱᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦲᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦠᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦋᦹᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦔᧂ ᦡᦲ ᧟,ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦋᦹᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ、ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ、ᦌᦳᧂᧉ ᦉᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᧞ ...  >>>

ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧖᧘ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦅᦹ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦶᦟᧂᦰ

↑ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ, ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦸᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦃᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧖᧘ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦅᦹ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦶᦟᧂᦰ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᧞ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦅᦳᧃ...  >>>

ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ

ᦒᧁᧉ ᦊᦼᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦅᧄ ᦗᦻ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈᦉ ᦵᦖᦲ ᦵᦏᦲ ᦆᦹᧂᧈ,ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦀᦴᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧉ...  >>>

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦙᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦉ ᦜᦱᧈ 、ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦙᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᧞ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ。     ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ...  >>>

ᦆᦸᧂᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ

↑ᦆᦸᧂᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ  ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ  ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦀᦴᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ。      ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦆᦸᧂᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦓᦲᦰ  ᦙᦲ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦓᦲ...  >>>

ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦏᦹ ᦉ ᦈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦆᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦸᧉ、ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦱᧃ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦸᧉ、ᦓᧄᧉ ᦟᦱᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦏᦹ  ᦉ ᦈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ,ᦙᧂ ᦙᦳᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ。(ᦷᦆᧉ ᦵᦆᦲᧉ)  >>>

ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ

  ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ。  >>>

ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦱ᧓ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ。ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦋᦴ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ、ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦗᦲᧈ...  >>>

ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦔᦱᧂ ᦷᦜᧂ

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦠᦽᧉ ᦵᦡᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᦱᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ、ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ  ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦟᦱᧆ ᦍᦴ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦃᦳᧆ ᦣᦸᧂᧈ ᦔᦾᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦙᦲ。(ᦝᦱᧂᧈ ᦌᦱᧁᧈ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦱᧈ ᦵᦵᦡᧂᧈ)  >>>

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ》

ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦡᧉ ᧓᧓ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ   ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ...  >>>

ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᧒  ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ。ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦵᦑᧁ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᧒ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦙᦲ ᦔᦻ,...  >>>
ᦗᦸᧂᦰ13ᦐᦱᧉ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ1ᦐᦱᧉ, 9 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 4 :
ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ