ᦺᦙᧉᦟᧄ ᦷᦜᧂ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦊᧈ

↑ ᦺᦙᧉ ᦟᧄ ᦷᦜᧂ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦊᧂᧉ ᦣᦱᧅ ᦎᦱᧅ ᦵᦚᦲ ᦐᧄ  ᦇᦱᧄ。(ᦃ ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)  >>>

ᦝᦸᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦂᦱᧃᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ

ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦀᦸᧃᧈ ᦍᦲᧂ ᦉᦱᧁ ᦊᦴᧈ “ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ 1920”  ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ 。(ᦃ ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)  >>>

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ

ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦛᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ,ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ ᦁᧃ ᦉᦹᧇᧈ  ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦋᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦺᦡᧉ ᦜᦻᦷ ᦋᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ  ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ。(ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦏᦸᧆᧈ)  >>>

ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ

ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦘ ᦟᦴᧅ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ。(ᦃ ᦐᦱᧃ  ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)  >>>

ᦷᦉᧃ ᦧᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦲᧃᧈ:ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦢ ᦵᦕᧀ ᦂᦲᧈ ᦀᦱᧉ

ᦃᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦙᦱ,ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦢ ᦐᦸᧂ ᦷᦉᧃ ᦧᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦲᧃᧈ ᦵᦕᧀ ᦅᦲᧈ ᦀᦱᧉ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。 (ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)  >>>

ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦗᦾ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ

 ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦆ ᦵᦖᧃ ᦃᧇ ᦎᦸᧇᧈ ᦂᧃ 《 ᦩᦱᧄ ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉᦷᦃ ᦐᦱᧂᦑᦱᧂᦺᦎᧈ》  >>>

ᦒᦱᧆ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆ ᦵᦣᦲᧈ ᦺᦉ。

ᦒᦱᧆ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆ ᦵᦣᦲᧈ ᦺᦉ。  >>>
ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ