ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ᧟ ) ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦔᦳᧃ ᦉᦳᧃ ᦺᦉᧈ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦂᦻᧈ ᦷᦟᧆ ᦔᦲᧃ ᦀᦻ ᦚᦳᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦔ,ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦉ ᦠᦻ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦇᦻᧈ;ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧄᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦀᧁ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦟᦸᧂᧉ ᦡᦲ,ᦚᦳᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦏᦻᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦏᦻᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦇᦻᧈ,ᦃᧁᧉ ᦺ...  >>>

ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ 、ᦶᦉᧃᧈ 、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦺᦔ  ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦺᦖᧈ ᦑᦲᧈ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ  ᦵᦙᦲᧂ...  >>>

ᦗᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦆᧄᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦐᧂ ᦗᦸᧂ ᦟᧄ

ᦗᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦆᧄ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ,ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦐᧂ ᦗᦸᧂ,ᦐᧂ ᦗᦸᧂ ᦁᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᧞ ᦈᦹᧃ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦕᦾᧈ ᦡᦲ ᦈᦹ ᦠᦸᧄ ᦟᧄ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦌᦹᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦑᧉ。ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦃᦻ ᦐᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓、᧔ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦆᧄ ᦑᦹᧅ ᦈᦹᧃ ᦐᧂ ᦗᦸᧂ ᦃᦻ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧆ ᦠᧃᧉ。 (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ  >>>

ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦆᧄ ᦶᦈᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ、ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ 、ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᧞ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧆ ᦑᦱᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。  ...  >>>

ᦠᦱ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦡᦲ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦟᦲᧁᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦃᦻ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ  ᧔ ᦙᦴ...  >>>

ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦜᦱᧃᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ 、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺ...  >>>

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ 、ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦀᦾᧉᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ 、ᦷᦣᧂ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦖᦱᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ  。ᦷᦣᧂ ᦂᦱ...  >>>

ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦎᦸᧃᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦎᦸᧃᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᧞ ᦡᦲᧃ ᦷᦟᦰ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ  ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧔᧓ ᦜᧅ ᦠᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧃᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᧞ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦶᦟᧂᦰ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。  (ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ )  >>>

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ “ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᧑”ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦞᦏᦳ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦺᦘᧈ

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ  ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦟ ᦃ ᦓ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ,ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂᦠᦱᧆᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ,  ᦂ...  >>>

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦎᧂᧉ ᦆᦸ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。   ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ  ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦶᦎᧁᧈ...  >>>

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦶᦏᧁᧈ ᦔᦱᧈ ᦷᦆᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。   ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦏᧁᧈ ᦔᦱᧈ ᦷᦆᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ...  >>>

ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ

ᦱ、ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ[CO(NH2)2]ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧐ ᦔᦳᧃ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦙ ᦷᦍ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ,ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧃᧈ(N)ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧖ ᦔᦳᧃ。 (᧑)、ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦡᦱᧂᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧃᧈ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ,ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ...  >>>
ᦗᦸᧂᦰ95ᦐᦱᧉ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ1ᦐᦱᧉ, 9 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 4 :