ᦞᦲ ᦠᦱᧃ ᦷᦜᧂ

↑ᦞᦲ ᦠᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦞᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦋᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。(ᦃ ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)  >>>

ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ

ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦉᦱ  ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᧟,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦱ᧓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦉᦱ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ,ᦅᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦲᧃ ᦑᦱᧃ ᦒᧄ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧄᧉ...  >>>

ᦑᦱᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦉᦜᦲ

ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦉᦜᦲ ᦗᦸᧃ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦞᧆ ᦷᦜᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦎᦳᧃᧉ ᦓᦲᦰ,ᦅᧃ ᦣᦸᧆ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦺᦡ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦗᦲᧂ ᦙᦲᦉᧆ ᦒᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦏᦹ ᦉᦱᦉ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦑᦲᧇ ᦑᦱᧃ ᦺᦛᧉ ᦷᦓᧇ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦀᧁ ᦢᦳᧃ ᦓᧃᧉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰᦔᦲᧃ  ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦍᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦑᦱᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦉᦜᦲ ᦗᦸᧃ ᦓᧃᧉ。 (ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌ...  >>>

ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ

  ᦔᦲ ᦡᧇ ᦵᦙᧆ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦑ ᦱ᧓᧗᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦟᦳᧂ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,   ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦍᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦶᦂᧈ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦟᧀ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,  ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ  ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦵᦑ ᦞ ᦢᦳᧆ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦙᦱ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,  ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。  ᦶᦙᧃᧈ ᦞᦱᧈ ...  >>>

ᦑᦱᧃ ᦑᦳᧂ

 ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ(ᦔᦲ ᦡᧇ ᦵᦙᧆ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦑ ᦱ᧓᧗᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦟᦳᧂ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ)ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦍᦲᧂ ᦏᧁᧉ ᦐᦳᧄᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦟᧀ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,  ᦑᦱᧃ ᦑᦳᧂ ᦔᧅ ᦅᧁᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦉ ᦜᦲ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦱ᧓᧗᧗ ᦷᦎ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦷᦋᧅ ᦟᦱᧇᦅ...  >>>

ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᦳ ᦘᦰ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦷᦎ ᦠᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦔᧆ ᦵᦣᧆ ᧟

ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦘᦰ ᦔ ᦟᦲᧉ ᦍᦎᦲᦰ ᦒᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ 、 ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦹᧉ ᦵᦵᦓᧉ ᦈᦲᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦊᦴᧈ ᦞᧆ ᦔᦱᧈ ᦵᦋ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᦳ ᦘᦰ“ ᦌᦴᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦷᦎ ᦠᦸᧉ ᦔ...  >>>

ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦢ

ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦢ ᦵᦕᧀ ᦂᦲᧈ ᦀᦱᧉ,ᦅᧃ ᦒ ᦀᦻ ᦠᦸᧄ ᦉᦱᧂᧈ ᦺᦈ。  >>>

ᦞᧆ ᦓᦾᧉ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧈ ᦷᦈᧂ ᦞᧆ ᦷᦜᧂ ᦎᧂᧉ ᦵᦐᦲ ᦅᦸᧂᦰ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ

 ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦞᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅᧈ ᦕᦱ ᦵᦟᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦁᧃ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦅᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦠᦱᧅ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。 (ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦏᦸᧆᧈ)  >>>

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦛᧉ ᦒᦱᧆ ᦈᦸᧄ ᦉ ᦜᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ

 ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦑ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦁᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦛᧉ ᦒᦱᧆ ᦈᦸᧄ ᦉ ᦜᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦏᦸᧆᧈ)   >>>

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦝᧉ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ

ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ  ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ,ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦷᦝᧉ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦊᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦑᦳ ᦘᦰᦑᧂ ᦜᦻ。ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦗ ᦍᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᧞ ᦵᦆᦲᧂᧈ...  >>>

ᦵᦵᦔᧂ ᦕᦱ ᦉᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦏᦻ ᦑᦱᧃ

    ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦀᦲᦰ ᦀᦱᧂᧈ ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦟᧀ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ,ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᦜᦱᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦕᦱ ᦉᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᧁ ᦈᧁᧉ ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦅᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦸᧅᧈ ᦕᦱ ᦉᦱᧆ ᦓᧃᧉ。(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢᧉ ᦏᦸᧆᧈ)  >>>

ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ

   ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦞᧃ ᦗᦾ“᧓.᧘”ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧒ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ ᦓᧃᧉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦸᧃᧉ  ᦆᦱᧁᧈ 《ᦉᦱᧁ ᦢᦲᧆ ᦖᦱᧅ ᦵᦝᦲᧂ》。 (ᦍᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ ᦏᦸᧆᧈ)  >>>
ᦗᦸᧂᦰ3ᦐᦱᧉ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ1ᦐᦱᧉ, 9 3 7 1 2 3 8 4 :