ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ 、 ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。    ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞ...  >>>

ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ᧟ ) (5) ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦟᧀ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᦱ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦙᦴ ᦺᦐ ᦀᧁ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᧓᧐ ᦏᦹᧂ ᧔᧐ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ,ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᧟ ᦀᧁ ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦑᦲᧅ,ᦠᦹᧉ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦋᧃᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᧗ ᦏᦹᧂ ᦱᦞ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。 ᧓、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃ...  >>>

ᦣᦴ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦉᦲᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᧟

  ᦣᦴ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦛᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᧒ ᦃᧁᧈ ᦁᧃ  ᦊᦴᧈ ᦵᦞᧂ ᦶᦈᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦺᦓ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦱ᧕ ᦋᦲᧁᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᧟ 。ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦣᦴ  ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦃᦳᧆ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦀᦸᧃ...  >>>

ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ᧟ ) (2)ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦟᧀ ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦙᦴ ᦺᦡ ᦀᧁ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᧒᧐ ᦏᦹᧂ ᧔᧐ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ,ᦺᦉᧈ ᦣᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦉᧈ ᦃᦳᧄ。ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦖᦲᧉ、ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ  ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦔᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦞᦸᧂᧈ ᦵᦵᦋᧃ ᦁᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᧗ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦺᦉᧈ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦀᧁ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦉ...  >>>

ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦝᦴᧉ ᦷᦆᧉ ᦵᦝᧀᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦝᦴᧉ ᦷᦆᧉ ᦵᦝᧀᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦁᧃ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦓᧃᧉ。   ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧆ ᦵᦵ...  >>>

ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦓᦾᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ。ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ...  >>>

ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴ ᦉᦖᧅᦺᦈ  ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ 。   ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ,ᦢᦸ...  >>>

ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦟᧉ ᦵᦒᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ “ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ 、ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ...  >>>

ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ 、ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。   ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ,ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱ...  >>>

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ 、ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦛᦼᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ 、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ 。  &nb...  >>>

ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉᦅᦱᧉ ᦃᦻᦃᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ,ᦈᧄ ᦄᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ。    ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦈ...  >>>

ᦵᦵᦆᧅ ᦵᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ 、ᦆᦸᧂᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ 、ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ  ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ...  >>>
ᦗᦸᧂᦰ16ᦐᦱᧉ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ1ᦐᦱᧉ, 9 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 4 :