ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦂᦸ ᦉ ᦜᦲ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ :ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2009/10/30

ᦍᦲᧂ ᦉᦱᧁ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦇᦱᧄ,ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦂᦸ ᦉ ᦜᦲ ᦆᧄ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ。