ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。     ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦢᦸ...  >>>

ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ

↑ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ “ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᧃᧉᦖᦸᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ” ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦔᧃᧉ ᦖᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。 (ᦃ ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)  >>>

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ

ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧞ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦦᦱᧈ ᦵᦛᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、ᦋᦳᧂᧈ ᦈᦹᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ  ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦞᦴᧉ ᦵᦵᦓᧉ, ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦦᦱᧈ ᦵᦛᧃ ᧞ ᦵ...  >>>

ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᧞ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ  ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ、ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ  ᦌᧁᧉ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦍᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ。(ᦙᦱ ᦌᦲᧂᧈ   >>>

ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦀᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦏᦱᧃᧈ ᦵᦵᦌᧃ ᦈᦲᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦔᦴᧈ“ᦆᦱᧂᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦎᦼᧈ” ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦃᦲᧈ ᦂᦳᧂ ᦵᦦᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ“ᦌᦱᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ TV&...  >>>

ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ

  ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧅ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ  >>>

ᦀᦸᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦖᦴᧈ ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。 ᦖ...  >>>

ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ

ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦷᦣᧂ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦌᦹ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦠᦱᧅ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ/ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)   >>>

ᦵᦟᧂᧉ ᦀᦳᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ

ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦲᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ  ᦌᦱᧂ ᦊᦼᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦔᦲ ᦀᦸᧃ  ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦀᦳᧃᧉ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦳᧃᧉ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦷᦎ ᦔᦻ,ᦺᦓ ᦆᦸᧅ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦀᦳᧃᧉ ᧔ᦣᦾᧉ ᦷᦎ ᦔᦻ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᧒᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵ...  >>>

ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ

ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ,ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦏ ᦟ ᦞᦱᧆ(ᦞᧆᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ) 、ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦁᧈ ᦓᦲᧁᧉ ᦀᦻᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦈᧁᧈ ᦍᦲᧉ、ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦆᦲᧂᧉ ᦉᦸᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦷᦆᧈ ᦈᦲᧈ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦹ ᦆᦱᧁᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦧᦱᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦙᧀᧉ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉ...  >>>

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦅᦹ ᦞᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ

ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ ᦞᧃ ᦵᦵᦕᧉ ᦉᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦅᦹ ᦞᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᦻ ᦨᦱᧃ、ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ...  >>>

ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦙᦱᧂ ᦷᦆᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦙᦲᦞᦲᧉ ᦌᦱ, ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ、ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ、ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧞ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ...  >>>
ᦗᦸᧂᦰ10ᦐᦱᧉ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ1ᦐᦱᧉ, 9 3 4 :
ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ