ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。  >>>

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ

◆  ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦵᦵᦐ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧔ ᦡᦲ”ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦡᦲ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦡᦲ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ、ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ。 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,᧕ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦣᦾᧉ ᧒᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦜᧅ,ᦠᦳᧃ...  >>>

ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲᦱ᧙ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦺᦔ

     ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦀ ᦵᦃᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᦱᧈ ᦆᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ...  >>>

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ 《ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦘᦱᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑...  >>>

ᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉᦶᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ,ᦈᦹ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦑᦱᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ...  >>>

ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ

ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦌᧁ ᦵᦵᦒᧃᧈ ᦌᦹ ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ (ᦎᦱᧈ ᦵᦀᦲᧈ ᦗᦱᧃᧈ) ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ ᦍᦱ ᦋᦲᧈ ᦵᦟᦲᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦵᦵᦀᧇ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ、ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦍᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ、ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦑᧁ ᦵᦀᧂ...  >>>

ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᦏᦳ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ

ᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ(ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ) ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ...  >>>

ᦗᦾ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦂᧁᧉ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ ᦵᦣᦲᧈ ᦺᦉ,ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦲ。ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦁᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦔᦲᧃ“ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦢᦲᧃ ᦙᦱ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ”ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂ...  >>>

ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦏᦱᧃᧉ C

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧔ ᦑᦲᧈ、ᦖᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ、ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦈᦻᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦌᦱᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶ...  >>>

ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦑ

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦴ ᦷᦀᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦃᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧘᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦉᦌᦳᧄ ᦣᧄᧉ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙。ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦖᧈ...  >>>

ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦵᦌᧉᦃᦼᧈ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧒ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。    ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦷᦓᧃ、ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦼ ᦍᦳᧂ ᦷᦆᧉ、ᦃᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦕᦴ...  >>>

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ,ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦷᦆᧉ ᦑᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦞᦼ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦐᦸᧂ ᦉᦜ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦵᦵᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦵᦵᦏᧁ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᧞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ...  >>>
ᦗᦸᧂᦰ154ᦐᦱᧉ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ1ᦐᦱᧉ, 9 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 4 :