ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦠᦱᧅ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ

↑ᦵᦗᦲᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ,ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦴ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦹᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ“ ᦜᧂ ᧑”, ᦠᦱᧅ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧞ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦶᦑᧉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦱ ...  >>>

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ

ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ  ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦌᧆ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧗ ᦵᦣᦲᧃ,ᦏᦸᧅᧈ  ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ᦵᦵᦝᧆ ᧔᧕ ᦑᦲᧈ。(ᦑᧁᧈ ᦜᦲᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ)  >>>

ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈᦔᦲᧃᦑᦲᧈᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦒᦸ ᦺᦈ

ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦀᦱᧇᧈ ᦓᧄᧉᦁᧃ ᦔ ᦊᦸᧈ ᦒᦸ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦅᦸᧉ ᦞᦸᧃ ᦺᦈ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦓᧃᧉ。 (ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ /ᦀᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦇᦹᧃ)  >>>

ᦃᧁᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦓ ᦋᦲᧁᧉ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ,ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦳᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᧃᧉ...  >>>

ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦵᦟᧇᦙᦹ ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦠᦳᧄ ᦵᦵᦑᧉ

ᦅᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ:“ᦺᦂᧈ ᦐᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦃᦳᧃ 、ᦅᦳᧃ ᦐᧄ  ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ”。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧄᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦂᦱᧃ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ、 ᦕᦳᧄ ᦷᦠ、ᦃᦳᧃ ᦎᦱ、 ᦵᦟᧇ ᦙᦹ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。  ᦔᦳᧂᧈ ...  >>>

ᦃᧁᧉ ᦓᦳᧄ ᦷᦀᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ

ᦃᧁᧉ ᦓᦳᧄ ᦷᦀᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦋᦱᧆ ᦛᦱᧃ ᦟᧄ。  >>>

ᦗᦲᧅ ᦵᦵᦣ ᦂᦸ ᦔᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦃᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦾ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ

ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦾ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧖ ᦠᧃᧉ,  ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦸ ᦔᦱᧃᧈ 、  ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦸ ᦔᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦆᧄ  ᦶᦔᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦗᦲᧅ ᦵᦵᦣ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、  ᦗᦲᧅ ᦵᦵᦣ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦻ,  ...  >>>

ᦔᧃᧉ ᦖᦸᧉ ᦃᦻ

  ᦀᦲᦰ ᦡᦱ ᧞ ᦀᦲᦰ ᦶᦂᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦝᧀ ᦟᦳᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦸᧂᧉ ᦃᦹᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,  ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦟᦃ ᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ᧒ ᦵᦣᦲᧃ ,ᦷᦕ ᦎᧄ ᦡᦲᧃ ᦵᦙ ᦔᧃᧉ ᦖᦸᧉ, ᦖᦸᧉ ᦔᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ,  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦠᦳᧄ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ。 ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ  ᦔᦲ...  >>>

ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦟᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ

ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦟᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ  >>>

ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦟᦱᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦠᦸᧄ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦓᦱ ᦓᦱ

    ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ  ᦔ ᦟᧂ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᦴ ᦵᦌᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ,  ᦂᦻ ᦔᦲᧃ  ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦟᦱᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ、  ᦶᦋᧈ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ...  >>>

ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦠᦸᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ

ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦠᦸᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ。  >>>

“ᦎᦱ ᦞᧃ”ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦗᦲᧅ ᦺᦃᧈ

ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦺᦂᧈ ᦟᧁ ᦑᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦁᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦓᧃᧉ,ᦺᦃᧈ ᦀᦸᧅᧈ“ᦺᦃᧈ ᦎᦱ ᦞᧃ”ᦐᦽᧈ ᧑。ᦺᦃᧈ ᦐᦽᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦃᧈ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦴᧈ,ᦕᦲᧁ ᦃᦱᧁ、ᦵᦔᦲᧅᧈ ᦵᦵᦃᧂ,ᦚᦻᧈ ᧑ ᦙᦲ ᦷᦣᧇ ᦎᦱ ᦞᧃ,ᦟ ᦉ ᦖᦲᧂ ᦉᦸᧂᧈ ᦺᦉ,ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦠᧃ ᦉᧅ ...  >>>
ᦗᦸᧂᦰ5ᦐᦱᧉ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ1ᦐᦱᧉ, 9 3 7 1 2 3 4 5 8 4 :
ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ