ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ

↑ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦷᦍᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦺᦖᧈ (ᦂᧁᧈ) ᧞ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ”、“ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦋᦹ  ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦵᦵᦜ”ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧀᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦲᧂᧈ ᦵᦵᨶᦓᧁ ᦩᦱᧉ ᦨᦱᧂᧈ ᦈᧁᧈ ᦘᦻᧉ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ...  >>>

ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦁᧃ ᦀᧁ “ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ.ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ...  >>>

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙

↑ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ-ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦟᦱ ᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦊᦴᧈ “ᦷᦣᧂ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ 1920”ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦎᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ。ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ...  >>>

ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ

ᦃᧁᧉ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᧞ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ、ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ、ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ  ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。(ᦟᦲ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦝᦲᧂᧉ  >>>

ᦗᧁ ᦁᦱᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᧁ ᦁᦱᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦸᧉ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈᦎᦱᧄᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ 。(ᦈᧁᧈ ᦵᦵᦒᧃᧉ、ᦌᦹᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧈ)  >>>

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ“ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ、ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ,ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵ...  >>>

ᦑᦸᧂᦰ“ᦺᦢ ᦐᦱᧉ”ᦌᦹᧉ ᦊᦱ

↑ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦜᧂ ᦺᦐ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦡᦲ、ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ?ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦎᧂᧉ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦸᧂᦰ“ᦺᦢ ᦐᦱᧉ” ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ。ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦵᦵᦔᧂ“ ᦏ ᦜᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦏᦹ ᦉ ᦈ ᦷᦊᧅ ...  >>>

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ

↑᧒、᧓ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ、ᦉᦹᧈ ᦋᧁᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ  ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ。ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ、ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦳᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ、ᦓᦱ ...  >>>

ᦵᦙᦲᧈ ᦌᧁ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦠᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ

᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱ  ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦽᧉ、ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦎᧂ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦅᦳᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦊᦼᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᧁᧈ ᦵᦞᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ,ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦽᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵ...  >>>

ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ “ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦣᧁ-ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦣᦲᧃ”ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦅᦹ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦓᧃᧉ ,ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧂᧈ ᦵᦵ...  >>>

ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦟᦲ ᦈᦹᧈ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦊᦳᧃᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦒᦲ ᧘ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦉ ᦺᦖ ᦺᦖᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦋᦲ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦅᦸᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧔᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ,ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᧙᧐ ᦙᦴ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷ...  >>>

ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᧑

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦝᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦓᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᧑,ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱ ᦍᦱ ᦺᦉᧈ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ  ᦃᦻ ᦗᦸᧅ ᧑。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦈᧁᧉ ᦃᦻ ᦵᦊᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ  ᦅᦱᧉ ᦃᦻ  ᦉᧂ。ᦆᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ...  >>>
ᦗᦸᧂᦰ14ᦐᦱᧉ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ1ᦐᦱᧉ, 9 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 4 :
ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ