ᦐᦸᧈ ᦟᦹ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦷᦋ ᦺᦘᧈ ᦣᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/12/14
ᦝᧂ ᦑᦸᦰ  ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ  ᦑᦲᧈ  ᦺᦙᧉ  ᦂᦸᧈ  ᦏᧁᧉ  ᦙᦸᧃᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ  ᦵᦵᦃᧂ,ᦵᦵᦉᧃ  ᦟᦳᧄ ᦃᧁᧉ  ᦙᦱ ᦎᦲ  ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᦱᧁᧈ。
ᦵᦑᦲᧈ  ᦓᦲᦰ ᦋᦻ  ᦈᧅ  ᦟᧁᧈ  ᦆᦱᧁᧈ ᦐᦸᧈ ᦟᦹ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ  ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ  ᦵᦓᦲ! ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ  ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦊᦱᧇ,ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ  ᦠᦸᧂᧉ ᦃᦳᧂ ᦵᦃᧆᧈ  ᦺᦓ  ᦵᦋᧂ,ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ  ᦺᦂᧉ  ᦉᦲᧂ  ᦆᧄ  ᦓᧄᧉ  ᦉᦻᧈ,ᦑᦱᧂ ᦕᦱᧈ  ᦕᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ  ᦓᧃᧉ ᦺᦂ ᦊᦴᧈ  ᦞᦾ ᦞᦾ。ᦑᦱᧃᧈ  ᦵᦂᦲᧆᧈ  ᦙᦱ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦔᦲ ᦙᦱᧉ,ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦡᧉ  ᦱ᧓ᦞ᧔  ᦷᦎ,ᦵᦡᦲᧃ  ᦱᦞ  ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ   ᦙᦱ ᧒᧔  ᦆᧄᧈ,ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ  ᦀᦻᧉ ᦂᧄᧈ  ᦘᦱᧉ ᦟᦴᧅ  ᦷᦑᧅ  ᦜᦱᧃ  ᦕᦱᧃ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ  ᦀᦻᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧁᧈ ᦋᦸ ᦟᦸ,ᦵᦞᧃ  ᦆᦸᧇ  ᦙᦸᧃ  ᦺᦂ ᦉᦸᧃ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦓᦱᧂ  ᦂᦸᧂ  ᦵᦵᦂᧁᧉ,ᦜᦱᧉ  ᦟᧁ  ᦵᦵᦆᧁᧉ  ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ  ᦟᦴᧅ ᦷᦑᧅ  ᦜᦱᧃ  ᦕᦱᧃ,ᦕᦱᧃ ᦎᦸᧈ  ᦕᦱᧃ ᦵᦖᦲᧃ  ᦐᦸᧈ  ᦵᦵᦟᧃ  ᦌᦱᧅ  ᦵᦵᦙᧉ,ᦵᦞᧃ  ᦆᦸᧇ  ᦺᦡᧉ  ᦂᧃ  ᧟ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦷᦕ ᦵᦙ,ᦷᦕ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦎᧂ ᦢᦲᧆ  ᦵᦵᦢᧂᧈ  ᦙᦸᧃ  ᦵᦙ ᦡᦾᧉ,ᦣᧅ ᦂᧃ  ᦎᧂᧉ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦘᦱᧅ  ᦈᦱᧅ  ᦂᧃ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ  ᦐᦸᧈ ᦟᦹ ᦈᧁᧉ  ᦋᦻ ᦓᦾᧉ  ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦃᧀ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦎᦴᧉ  ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ  ᦗᦸᧈ  ᦉᦸᧃᧈ  ᦔᦲᧃ ᦵᦡᧀ,ᦟᦴᧅ  ᦵᦃᧀ ᦷᦜᧂ  ᦉᦸᧃᧈ  ᦔᦲᧃ   ᦟᦴᧅ ᦅᧁᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦙᦲ ᧙ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ  ᦐᦸᧈ  ᦟᦸᧉ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦵᦙ ᦵᦵᦗᧂ  ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ,ᦂᦱᧃ  ᦵᦍᦰ  ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᧒ ᦐᦸᧈ ᦷᦕ ᦵᦙ,ᦂᦲᧃ ᦂᧇ  ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦳᧃ ᦅᦳᧂᧈ  ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦵᦣᧆ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦋᧁᧉ ᦏᦹᧂ  ᦜᦱᧉ  ᦌᧄᧉ ᦂᦲᧃ  ᦃᧁᧉ ᦺᦠ ᦷᦜᧂ,ᦷᦂᧂ ᦵᦙᦲᧂ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦙᦱᧂ ᦆᧄ  ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦉᧃ  ᦵᦕᧅ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦓᧃᧉ  ᦀᦹᧇ  ᦃᧁᧉ ᦊᦱᧅ  ᦵᦵᦂᧂ,ᦙᧃ  ᦵᦵᦡᧂ  ᦘᦸᧄᧉ ᦙᧃ ᦟᦱᧁ ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧇ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ  ᦵᦓᦲᧉ ᦟᦱᧇ ᦉᦱᧉ ᦓᦸᧃ  ᦂᦲᧉ  ᦢᧁᧈ ᦚᧃ,ᦂᦲᧃ  ᦅᦱᧈ  ᦵᦠᧆ  ᦐᧂ  ᦡᧄ ᦘᦸᧄᧉ  ᦢᦸᧃ  ᦖᦴ ᦎᦱᧂ ᦃᧁᧉ,᧖ ᦎᦱ  ᦺᦡᧉ  ᦟᦳᧅ ᦋᧁᧉ  ᦵᦣᧆ  ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦢᧅ  ᦷᦉᧃ  ᦷᦜᧂ ᦔᦳᧅᧈ  ᦵᦏᦲᧂ  ᦟᧄ  ᦀᦾᧉ,ᦕᧅ  ᦍᦾᧈ ᦺᦂᧉ  ᦣᦲᧄ ᦷᦣᧉ ᦺᦉᧈ ᦊᦱ,ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦀᦻᧉ ᦷᦎ  ᦵᦡᧁ ᦺᦏ  ᦔᦱᧆ,᧘ ᦎᦱ  ᦃᧁᧉ  ᦣᦸᧆ ᧟ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦺᦓ ᦋᦴ,ᦔᦲᧃ  ᦷᦑᧅ  ᦵᦵᦗᧂ ᦉᦴ ᦢᦴ ᦐᦸᧈ ᦟᦹ  ᦍᦱᧄ  ᦀᧃᧉ,ᦊᦱᧈ  ᦵᦞᧅ  ᦵᦏᦲᧃᧉ  ᦵᦉ ᧟ ᦃᧁᧉ  ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦡᦳᧂ ᦺᦘ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦠᦱ ᦐᦸᧈ  ᦓᦱᧂ ᦠᦱᧂ ᦺᦙᧉ,᧒ ᦎᦱ  ᦎᧁᧉ  ᦣᦸᧆ ᧟ ᦠᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦂᦲᧃ ᦇᦻ,᧒  ᦎᦱ ᦔᦻ  ᦵᦉᧂ  ᦎᦳᧆᧈ  ᦩᦻ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦣᦸᧂᧉ,ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ  ᦵᦉᦲᧈ  ᦀᦳᧄ  ᦌᦳᧄ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᧖ ᦎᦱ  ᦜᦱᧉ  ᦗᦻ ᦅᦾᧉ,ᦎ  ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦠ ᦓᦾᧉ ᦟᦳᧂ ᦑᦱᧈ  ᦠᦱ ᦔᦱ,ᦀᧁ  ᦑᧂ  ᦠᦲᧂ  ᧓ ᦃᦱ ᦵᦵᦉᧈ  ᦞᧂ  ᦵᦵᦅᧈ  ᦂᦸᧃᧉ  ᧒  ᦚᧂᧈ  ᦣᦲᧄ  ᦙᦱᧂ,ᦌᦸᦰ ᦠᦱ  ᦡᦽᧉ  ᦔᦱ  ᦓᦾᧉ ᦔᦱ  ᦀᦸᧃᧈ  ᦣᦲᧄ  ᦙᦱᧂ,ᦃᧆ  ᦷᦖᧂ  ᦃᧁᧉ ᦺᦓ  ᦓᦱ  ᦠᦱ ᦵᦃᧆᧈ,ᦓᦱᧆ ᦂᧁᧈ  ᦵᦠᧃᧉ ᦷᦂᧃ ᦵᦘᧉ ᦍᦹ  ᦣᦸᧅ  ᦂᦲᧃ ᦔᦲ。ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦵᦖᦲᧂ ᦺᦖᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦃᦳᧆ  ᧟  ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦍ  ᦉᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦵᦵᦌᧃ ᦀᧁ  ᦐᦸᧈ ᦟᦹ ᦔᦲᧃ  ᦕᦴᧉ ᦃᧅ  ᦖᧃᧈ  ᦁᦱ ᦟᦰ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦵᦡᦲᧃ  ᧖  ᦃᧁᧉ  ᦌᦸᧃ  ᦙᦱ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ,ᦵᦖᦲᧂ  ᦺᦊᧈ  ᦺᦡᧉ ᦃᦳᧆ   ᧟  ᦠᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦗᦾ ᦟᦱᧄ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦵᦉᦲᧉ  ᦺᦖᧈ  ᦀᦻᧉ ᦟᦹ  ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧂ  ᦺᦔᧈ  ᦟᦸᧃ  ᦙᦲ,ᦵᦉᦲᧉ ᦚᦻᧉ  ᦀᦻᧉ  ᦟᦹ  ᦓᦾᧉ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦎᧄᧈ  ᦝᦹᧄ ᦵᦵᦔᧆᧈ,ᦵᦉᦲᧉ  ᦵᦵᦣᧆ  ᦜᦱᧉ ᦵᦙ ᦙᦲᧂᧈ  ᦙᦱ  ᦎᧄᧈ  ᦝᦹᧄ  ᦌᦱᧁ,ᦉᦱᧁ  ᦺᦖ  ᦉᦾ  ᦔᦲᧃ ᦡᦳᧅᧈ  ᦖᧆ ᦡᦳᧅᧈ ᦙᦲᧃ ᦌᦻᧉ  ᦟᦻᧉ,ᦵᦉᦲᧉ  ᦵᦎᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦗᦾ ᦓᧃᧉ  ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᦲᧉ  ᦵᦎᧁᧈ ᦖᧂ,ᦚᦳᧂ  ᦗᦻ  ᦜᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ  ᦗᦻ  ᦐᦱᧉ,ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦐᦸᧈ ᦟᦹ  ᦀᦻᧉ ᦂᧄᧈ  ᦘᦱᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦙ  ᦵᦵᦗᧂ,ᦃᦱᧁ ᦵᦵᦡᧂ  ᦜᦱᧉ ᦵᦙ  ᦵᦵᦗᧂ ᦺᦡᧉ ᦊᦹᧄ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦉᧁᧈ,ᦙᦹ  ᦌᦻᧉ ᦀᦻᧉ  ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦵᦋᧆ ᦐᧄᧉ  ᦎᦱ,ᦙᦹ  ᦧᦸᧃ  ᦧᦱ  ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ  ᦕᦹᧃ  ᦵᦉᦲᧉ,ᦺᦡᧉ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧉ ᦕᦹᧃ ᦣᦻᧉ  ᦵᦵᦀᧇ  ᦖᦴᧈ  ᦃᦳᧃ ᦓᦻ,ᦡᦱᧁ  ᦕ ᦂᦻ  ᦵᦕᧅᧈ  ᦵᦑᧄ  ᦡᦱᧁ  ᦉᧁᧉ,ᦞᧃ  ᦙᦹᧆ  ᦜᦱᧉ  ᦆᧄᧈ ᧟  ᦵᦈᧈ ᦀᧁ ᦟᦴᧅ ᦓᦾᧉ  ᦗᧆ  ᦛᦻᧈ  ᦆᦹᧃ  ᦙᦱ,ᦔᦲᧃ  ᦷᦑᧅ  ᦆᧄ  ᦃᦱ  ᦋᦻ ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ  ᦍᦱᧄ  ᦀᧃᧉ  ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦵᦟᧁ。ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧗᧕ ᦷᦎ,ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᧟ ᦅᦳᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ  ᦁᦱ  ᦟᦰ,ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦌᧃ  ᦀᧁ  ᦵᦵᦗᧂ  ᦆᧄ ᦃᦱ ᦠᦹᧉ  ᦔᦲᧃ  ᦓᦻ  ᦈᦸᧃᧈ ᦵᦵᦓᧉ  ᦎᦼᧈ,ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ  ᦅᧁᧉ  ᦎᦼᧈ  ᦋᦱᧂ,ᦂᦱᧃ  ᦃᦳᧆ  ᦵᦖᦲᧂ  ᦟᦱᧂ  ᦚᦻ  ᦐᦸᧈ ᦟᦹ  ᦍᧇ  ᦖᧃᧉ,ᦃᦳᧆ  ᦕᦱᧃᧈ  ᦵᦂᧁᧉ  ᦙᦸᧃᧈ  ᦟᦱᧃᧉ ᦷᦋ ᦺᦘᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᦠᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᦕᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦢᧅ ᦆᧄ  ᦍᦾᧈ  ᦌᧄᧉ,ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦀᦻᧉ  ᦜᦻ  ᦟᧄᧉ  ᦵᦵᦉᧃ ᦉᧄᧉ  ᦓᦱ  ᦓᦱ,ᦏᦹᧂ  ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧗᧖ ᦷᦎ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦌᧃ ᦔᦲᧃ  ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ  ᦵᦵᦟᧃᧉ  ᦋᦱᧂ,ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ  ᦵᦋᧂ ᦷᦜᧂ ᦵᦐᦲ ᦞᦴ ᦋᦸᧂᧈ  ᦂᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ,ᦐᦸᧈ ᦟᦹ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦢᧁᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦊᦴᧈ  ᦍᧂ ᦵᦣᦲᧃ,᧖ ᦵᦡᦲᧃ  ᦔᦻ  ᦝᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦠᧃ  ᦡᦽᧉ  ᦙᦱᧂ ᦆᧄ  ᦵᦵᦡᧃ  ᦃᦸᧇᧈ,᧔ ᦃᦸᧇᧈ ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ  ᦝᦱᧂᧉ  ᦵᦉᦲᧅ  ᦺᦊᧈ  ᦵᦵᦂᧁ ᦟᦱᧁ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦽᧉ  ᦉᦻ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦵᦗᧃᧈ  ᦂᦻᧈ。ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦔᦲ ᦱ᧙᧘᧒ ᦷᦎ,ᦙᦲ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ  ᦀᦸᧃ  ᦷᦠ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ  ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦵᦘᧀᧉ ᦍᦱᧂ  ᦐᦸᧈ ᦟᦹ  ᦈᧁᧉ  ᦋᦻ ᦓᦾᧉ  ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦺᦓ  ᦑᦱᧂ,ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ ᦣᦲᧄ ᦎᦱ ᦢᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ  ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦺᦈ ᦵᦵᦂᧃᧈ  ᦂᦱᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦡᧂᧈ  ᦵᦜᧅ  ᦃᦱᧂ,ᦅᦹᧆ ᦏᦹᧂ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦍᦱᧄ ᦕᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ  ᦷᦑᧅ,ᦷᦀᧆ  ᦊᦱᧇ  ᦉᦱᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ  ᦜᦻ  ᦉᧄᧈ  ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦔᦲ ᦱ᧙᧘᧗ ᦷᦎ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ  ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦋᦱᧂ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ,᧕ ᦔᦲ  ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧆ  ᧟  ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦜᦻ ᦑᦲ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦡᦲ  ᦺᦘᧈ  ᦉᦱᧈ  ᦵᦉᦲᧃ ᦍᦸ  ᦀᦴᧉ,ᦏᧁᧉ  ᦙᦱ  ᧟  ᦃᦸ  ᦊᦴᧈ  ᦌᧁ  ᦵᦵᦣᧂ。ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ  ᦍᦳᧄ  ᦅᦸᧄ ᦊᦱᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦞᦻ ᦵᦵᦂᧇ ᦐᦱᧆ,ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ  ᦠᧃᧉ  ᦙᦱ ᧟  ᦷᦔᧆ  ᦷᦟᧆ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦂᦱᧃ,ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ  ᦣᦲᧄ ᦎᦱ ᦢᦱᧂ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦌᧃ  ᦔᦲᧃ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦋᧂ ᦷᦜᧂ ᦵᦐᦲ  ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ  ᦃᦼᧈ,ᦋᦹᧈ  ᦌᦴᧈ  ᦕᦴᧉ  ᦓᦻ ᦅᧁᧉ ᦠᦸᧄ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ  ᦆᧇ  ᦊᦻ  ᦂᧃ  ᦠᦱᧅ ᦙᦲ  ᦱᦱ  ᦢᦱᧃᧉ,ᦵᦵᦈᧆ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ  ᦷᦠ ᦅᦳᧃ  ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᧓ ᦗᧃ  ᧕ ᦣᦾᧉ,ᦺᦣᧈ ᦓᦱ  ᦂᦲᧉ  ᦙᦲ ᦺᦞᧉ᧘ ᦗᧃ  ᧗ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦙᦴ  ᦔᦻ, ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ  ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦂᦲᧃᧉ  ᦢᧁᧈ ᦜᦻ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦳᧅᧈ  ᦍᧂ ᦷᦉᧃ  ᦀᦾᧉ,ᦑᧂ ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦡᧉ  ᦔᦳᧅᧈ  ᦺᦞᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ  ᦵᦵᦑᧆ  ᦢᧁᧈ   ᦜᦻ,ᦂᦸ  ᦊᦱᧂ  ᦺᦡᧉ  ᦔᦳᧅᧈ  ᦺᦞᧉ ᧓ ᦣᦾᧉ  ᧖ᦞ  ᦙᦴ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ  ᦃᦹᧃᧉ  ᦔᦲᧃ ᦓᦻ  ᦋᦹᧈ  ᦌᦴᧈ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂ  ᦺᦡᧉ  ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦃᦼᧈ  ᦷᦜᧂ  ᦗᦸᧅ ᦱᦱ,ᦅᦻ ᦵᦔᧃᧈ ᦡᦽᧉ  ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ  ᦉᦲᧃᧉ ᦺᦖᧈ,ᦺᦣᧈ  ᦓᦱ  ᦂᦲᧉ  ᦙᦲ ᦺᦞᧉ  ᦵᦵᦢᧂᧈ  ᦷᦎᧅ  ᦷᦠ  ᦵᦣᦲᧃ,ᦺᦘᧈ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦣᧆ  ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ  ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦆᦻᧈ  ᦚᦱᧂᧈ ᦵᦏᦲᧃᧉ  ᦵᦉ ᧟ ᦺᦘᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦉᦳᧅ  ᦢᦱᧃ,ᦅᦱᧉ  ᦃᦻ  ᦡᦽᧉ  ᦉᦻ ᦑᦱᧂ  ᦁᧃ ᦋᦸᧇ,᧔ ᦃᦸᧇᧈ  ᦠᦸᧂᧉ  ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦅᦻ ᦵᦔᧃᧈ  ᦡᦲ  ᦙᦱ,ᦡᧇ  ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦱ  ᦵᦔᧃᧈ  ᦺᦅ ᦵᦣᦲᧃ  ᦵᦢᦲᧂᧉ,ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦑᦱᧂ  ᦵᦵᦍᧃᧉ  ᦀᦸᧃ  ᦺᦘᧈ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦷᦋ  ᦀᧁ  ᦺᦘᧈ  ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦅᦸᧂ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ,ᦢᧁᧈ  ᦞᦱᧈ  ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ  ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦷᦆᧈ  ᦌᦸᧉ  ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦷᦋ  ᦀᧁ  ᦺᦘᧈ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦱᧂᧉ  ᦷᦃ ᦐᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦺᦎᧈ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ  ᦺᦞᧉ  ᧗ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ ᦔᦻ,ᦚᦻ  ᦷᦜᧂ  ᦃᧁᧉ  ᦷᦠ ᦓᦱ ᧘  ᦑᦲᧈ,ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ  ᦌᦳᧃᧈ  ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦋᧂ  ᦗᦾ,ᦷᦋ  ᦀᧁ ᦺᦘᧈ  ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ  ᦉᦻ ᦺᦖ ᦠᦸᧂᧉ  ᦅᦸᧂ  ᦑᦱᧂ  ᦵᦉᦲᧈ  ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ, ᦙᦱ ᦵᦟ  ᦋᦴ ᦊᦲᧈ  ᦺᦡᧉ  ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦅᧄ ᦅᦹᧆ  ᦙᧁᧉ  ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ  ᦑᧄ ᦵᦵᦌᧂ,ᦣᧄᧈ  ᦵᦣᧃ  ᧓ ᦕᦂᦱᧃ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ  ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦎᧂᧉ  ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧘᧓ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧗ ᦷᦎ,ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦘᧀᧉ ᦍᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧗᧕ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ  ᦜᧅ ᦃᧃ。ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ  ᦙᦲ ᦺᦞᧉ᧘ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦑᧆ ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦂᦸ ᦊᦱᧂ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦣᦾᧉ ᦑᧁᧈ,ᦷᦋ  ᦀᧁ ᦺᦘᧈ  ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ  ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦙᦴ,ᦔᦻ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦺᦕ ᦂᦲᧉ  ᦃᦸᧂ ᦙᧃ ᦋᦲ ᦒᦲ  ᦺᦓ  ᦵᦉᦲᧈ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ  ᦺᦞᧉ ᧙ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ  ᦙᦴ ᦵᦵᦑᧆ  ᦢᧁᧈ  ᦍᦸᧄ,ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ ᦋᦻ ᦀᦸᧄ ᦜᦸᧄ ᦂᦳᧂᧈ  ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦍᦸ  ᦠᦱᧇ ᦂᦱᧉ ᦊᦱᧂ ᦓᦾᧉ  ᦀᧁ ᦉᦳᧂᧈ  ᦵᦵᦕᧁ  ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦂ  ᦛᦲᧆ  ᦵᦃᦲᧃ  ᦖᦴᧈ  ᦋᦳᧄ ᦋᦱᧁ ᦢᦱᧃᧉ,ᦋᦳᧄ ᦖᦴᧈ  ᦡᦽᧉ  ᦙᧅ ᦆᦱᧃᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦺᦆᧈ  ᦉᦱᧂᧉ  ᦔᦳᧅᧈ  ᦵᦵᦔᧂ,ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ  ᦂᦱᧃ ᦺᦑ  ᦣᧁ ᦔᦳᧅᧈ  ᦊᦱᧂ  ᦍᦸᧆ  ᦉᦸᧉ,ᦂᦱᧃ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦠᦸᧉ ᦆᦴᧉ ᦓᦱᧃᧉ  ᦊᦱᧈ  ᦙᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦋᦱᧁ ᦺᦑ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ  ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ  ᦵᦵᦐᧂ ᦟᧅ  ᦺᦙᧈ,ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ  ᦺᦡᧉ  ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ  ᦉᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦜᦻ  ᦑᦲᧈ,ᦵᦵᦔᧂ  ᦡᦲ ᦠᦹᧉ  ᦆᦱ ᦟᦳᧃ  ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ,ᦷᦔᧅ ᦺᦙᧉ  ᦺᦞᧉ  ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ  ᦠᧃ  ᦇᧁ,ᦷᦔᧅ ᦉᧁ  ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃ ᦵᦇᦲᧃᧈ,ᦂᦱᧃ  ᦵᦣᧆ  ᦉᦱᧂᧉ  ᦋᦴᧈ  ᦵᦋᦲᧉ  ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ  ᦑᧄ  ᦵᦵᦌᧂ,ᦢᦱᧃᧉ  ᦠᦳᧄᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦏᦱᧃᧉ  ᦵᦋᦲᧁᧈ  ᦋᦲᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ  ᦙᦲᧃᧉ  ᦑᦱᧂ  ᦵᦛᧀᧈ,ᦢᦱᧃᧉ  ᦵᦝᧀ  ᦟᦳᧂ  ᦺᦡᧉ  ᦵᦌᦲᧃ  ᦋᦲᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ  ᦙᦲᧃᧉ  ᦑᦱᧂ  ᦵᦛᧀᧈ,ᦋᦻ  ᦙᦱ  ᦺᦃ  ᦟᧁᧈ  ᦐᦸᧈ  ᦟᦹ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦑᦱᧂ  ᦵᦵᦍᧃᧉ  ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。
(ᦀᦻᧉ ᦒᧄ ᦷᦂᧆ)