ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦃᧅ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/12/14
(ᦅᧄ ᦧᦻᧈ ᦗᦱᧃ)
ᦵᦠᧀᧈ!ᦵᦠᧀᧈ!ᦵᦠᧀᧈ! ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦉ ᦠᦻ ᦵᦠᧀᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦝᧂ ᦡᦲ ᦡᦲ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ,ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ  ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦙᦱᧃᧈ,ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦅᧄ ᦟᦱᧁ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦺᦒ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ,ᦂᦹᧂᧈ  ᦖᦹᧃᧈ  ᦎᦹᧉ  ᦵᦵᦉᧃ ᦅᧄ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ ᦷᦟᧅ,ᦷᦍᧅ  ᦀᦸᧅᧈ ᦎᧂᧉ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦝᧂ,ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦡᦲ ᦅᦾᧈ ᦈᧄ ᦈᦹᧈ,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦵᦚᦲᧅ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦀᦱᧃᧈ,ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦠᦹᧉ ᦃᧅ ᦏᦱᧄ,ᦢᧁᧈ ᦇᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦃᧅ ᦵᦵᦎᧄᧉ,ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦟᦲᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦷᦎ ᦅᦱ ᦟᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦒ,ᦷᦎ ᦠᦸᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ,ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦠᦹᧉ ᦣᦴᧉ ᦌᧄᧉ ᦈᦳᧇ ᦏᦸᧂ,ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦺᦞᧉ,ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦣᧆ  ᦉᦱᧂᧉ,ᦊᦳᧂ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦷᦠ ᦍᦳᧃ,ᦣᦴᧉ ᦷᦎ ᦈᦲᧂᧈ  ᦋᦱᧂᧈ  ᦕᧆ,ᦋᦱᧂᧈ  ᦊᦳᧂᧈ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦙ,ᦃᧆ ᦑᦲᧈ  ᦺᦐ  ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ,ᦟᦴᧉ ᦺᦐ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦙ,ᦵᦖᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦎᦱ ᦢᦸᧆᧈ,ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ  ᦣᦸᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ,ᦟᦴᧅ  ᦜᦱᧃ ᦅᦾᧈ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ,᧞ ᦅᦾᧈ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ。
(ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦺᦍ)