ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/11/29
    ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ  ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ。
ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ “᧑  ᦐᧅ ᧑  ᦵᦔᧃᧈ ᧑ ᦎᦼᧈ ᧓ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ” ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ:
  “᧑ ᦐᧅ” ᦅᦹ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦴᧈ ᦟᧂ “ᦃᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ” ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧄ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦕᦹᧅᧈ、ᦖᦴ ᦎᦸᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦸᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ、ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦳᧄ ᦌᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦈᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦤᦴ ᧞ ᦟᦸᧂ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。
   “᧑ ᦵᦔᧃᧈ” ᦅᦹᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦁᧃ“ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ” ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦈᧅ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ”,ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦌᦹᧉ ᦖᦴ ᦓᦾᧉ、ᦺᦂᧈ ᦓᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦖᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦌᦹᧉ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦵᦃᧈ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦲ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦵᦟᦲᧅ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦤᦴ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ。
  “᧑ ᦎᦼᧈ” ᦅᦹ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦎᦼᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦠ ᦷᦃ ᦷᦋᧈ ᦑᦱᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦃᧂᧈ,ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦀᧁ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ、ᦐᧅ ᦐᦱ、ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。
  “᧓ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ”ᦅᦹ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦙᦲ ᦈᦲᧈ ᦞᦼ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦠᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᧞ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦞᦼ  ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ,᧓ ᦚᦻᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ, ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦺᦓ ᦌᦳᧃᧈ ᦢᧁᧈ  ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦃᧄ ᦓᦲᦰ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦢᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ。
    ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “᧑ ᦐᧅ ᧑ ᦵᦔᧃᧈ ᧑ ᦎᦼᧈ ᧓ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ” ,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦇᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᧓᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᧔ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧕ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦤᦴ ᧓᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧓ᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᦾᧉ ᧒᧔ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ;ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦱ᧐ ᦗᦸᧅ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ;ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᧒᧓ ᦗᦸᧅ。(ᦟᦲ ᦍᧂᧉ ᦵᦞᧀᧈ)