ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦖᦸ ᦵᦎᧅ ᦵᦔᦲᧂ ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦤᧂ ᦟᦻ ᦘᦾᧉ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/11/29
ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦷᦉᧃ ᦎᦱᧃ ᦺᦂᧉ  ᦣᦲᧄ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ  ᦈᧁᧉ  ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦜᦻ ᦵᦙᦲᧂ,ᦖᦸ ᦵᦎᧅ ᦵᦔᦲᧂ ᦡᦸᧅ ᦷᦤᧂ ᦟᦻ ᦘᦾᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦷᦀᧆᧈ  ᦀᦴᧉ ᦐᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ  ᦷᦟᧂ  ᦺᦋ。
ᦵᦑᦲᧈ  ᦓᦲᦰ ᦋᦻ  ᦈᧅ ᦺᦃ  ᦟᧁ  ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦠᦸᧉ  ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ  ᦐᦱᧃ  ᦡᦸᧅᧈ,ᦐᦱᧃ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦠᦸᧉ  ᦋᦻ ᦓᦾᧉ  ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ  ᦐᦱᧃ  ᦡᦻ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦐᦱᧃ  ᦔᧃ ᦍᦱ ᦕᦻ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦠᦱ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦃᦳᧂᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦷᦟᧂ ᦺᦋ,ᦐᦱᧃ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦢᦱᧃᧉ  ᦺᦊᧈ  ᦓᦱ ᦣᦸᧄ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ ᦋᦹᧈ  ᦜᦱᧉ  ᦀᦲᦰ ᦗᦲᧂ,ᦀᦻᧉ  ᦈᦸᧄ ᦢᦱᧃᧉ  ᦓᦱ ᦣᦸᧄ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ,ᦗᦸᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦀᦻᧉ ᦋᦻ ᦓᦾᧉ  ᦌᧄᧉ  ᦵᦵᦉᧃ  ᦷᦎ  ᦔᦱ,ᦵᦵᦙ  ᦵᦟᧂᧉ  ᦟᦴᧅ  ᦢᦳᧆ ᦎᦱ ᦌᧄᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦃᦱ ᦺᦂᧈ,ᦀᦻᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦙᦱ ᧟  ᦛᧂ  ᦎᦸᧇᧈ ᦢᦳᧃ  ᦅᦳᧃ,᧗ ᦔᦲ ᦃᧁᧉ  ᦣᦸᧆ  ᧟ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦷᦣᧂ  ᦵᦣᧃ,ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦺᦑ  ᦂᧇ  ᦑᧂ  ᦷᦎ  ᦠᦸᧉ,ᦔᧆ  ᦦᦱᧆ  ᦈᦸᧉ  ᦋᦴᧈ  ᦙᦹᧉ ᦃᧅ  ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧃ  ᦷᦎ,ᦔᧆ  ᦷᦔ  ᦵᦕᧁᧉ  ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ  ᦈᦸᧉ  ᦎᧂᧈ,ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦺᦡᧉ  ᦠᧃ   ᧟  ᦀᧁ  ᦔᦲᧃ  ᦟᦴᧅ  ᦵᦣᧃ  ᦡᦲ。ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦁᦱ ᦍᦳ  ᦺᦡᧉ ᦱᦱ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ  ᦏᦸᧂ,ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ  ᦱ᧒  ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦷᦢᧆᧈ,ᦵᦵᦎᧆ  ᦷᦖᧆᧈ  ᦂᧁᧉ  ᦘᦱᧅ  ᦗᦸᧈ  ᦔᦲᧆ  ᦎᦱ ᦂᧇ  ᦐᦸᧈ ᦙᦱ ᦡᦱ,ᦘᦱᧅ  ᦵᦉ  ᦞᦳᧂ ᦉᦱ  ᦜᦻ  ᦷᦢᧆᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦵᦓᧃ  ᦓᦾᧉ, ᦂᦲᧃ  ᦃᧁᧉ  ᧟  ᦢᧁᧈ  ᦊᦴᧈ  ᦡᦻ, ᦂᦲᧃ ᦇᦻ  ᧟  ᦷᦢᧅ  ᦌᦻ  ᦢᦻ  ᦊᦱᧉ,ᦃᧅ ᦏᦻᧈ  ᦓᧄᧉ  ᦑᧄ  ᦎᦳᧃᧉ ᦵᦅᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ。ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ  ᦁᦱ ᦍᦴ ᦀᦻᧉ  ᦺᦡᧉ ᦱ᧔ ᦏᦹᧂ ᦙᦱ,ᦵᦵᦙᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦃᧅ ᦺᦔ ᦂᦱᧃ  ᦢᧁᧈ  ᦐᦱ ᦌᧁ  ᦍᧂᧉ,ᦃᧁᧉ ᧞  ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦙᧈ  ᦠᦱᧅ ᦟᦹᧄ ᦂᦲᧃ,ᦷᦟᧆ  ᦔᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦵᦈᧇ  ᦔᦳᧄ  ᦂᦲᧁᧈ ᦟᦳᧄ ᦣᦳᧆ ᦺᦉᧉ,ᦵᦈᧇ  ᦵᦉᧇᧈ  ᦃᧁᧉ  ᦺᦓ  ᦑᦸᧂᧉ ᦎᧇ  ᦔᦸᧆᧈ  ᦐᦸᧂ  ᦺᦓ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦗᦸᧈ ᦉᦻ  ᦺᦈ  ᦅᦸᧉ  ᦀᧁ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ  ᦊᦱ  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ,ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ  ᦃᧁᧉ  ᦈᦸᧆᧈ ᦌᧄᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ  ᦜᦻ ᦑᦲ,ᦈᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ  ᦺᦡᧉ ᦜᦻ  ᦙᦹᧉ ᦘᦰᦍᦱᧆ  ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦻ,ᦊᦱ  ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦺᦉᧈ  ᦵᦋ  ᦘᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ,ᦖᦸ ᦜᧂᧈ  ᦃᧁᧉ  ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧉ  ᦠᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦵᦢᧆ  ᦃᦲᧄ,ᦐᧂᧉ  ᦞᦱᧈ  ᦵᦢᧆ  ᦔᦱᧃ  ᦺᦡ  ᦅᦸᧉ  ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦩᧃ  ᦙᦱ ᦺᦡᧉ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦵᦈᧇ  ᦵᦉᧇᧈ  ᦺᦖᧉ ᦜᦻ  ᦵᦋᦲᧉ ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ  ᦠᦻ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦀᦻᧉ ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦃᦸ ᦎᦸᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ,ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦜᦻ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ,ᦀᧁ ᦵᦵᦙᧈ  ᦀᦻᧉ ᦋᦻ ᦓᦾᧉ  ᦗᧆ  ᦛᦻᧈ ᦠᦱ ᦵᦣᦲᧃ,ᦉᧂ ᦆᦰ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦑᦳ ᦈᧁᧉ  ᦙᦱ  ᦉᦹᧇᧈ  ᦋᦻ ᦎᦱ,ᦘᦰ  ᦵᦙᦲᧂ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦺᦉᧈ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦃᧁᧉ ᦟᦳᧇ  ᦆᦸᦰ  ᦢᦴ ᦋᦱ,ᦺᦔ ᦠᦱ  ᦖᦸ  ᦠᦴ ᦟᦱ ᦕᦴᧉ  ᦁᦱ ᦟᦰ  ᦙᦱ ᦔᧁᧈ,ᦷᦂ  ᦅᦱᧈ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦈᦱᧄᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦷᦎ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦵᦈᧇ  ᦵᦉᧇᧈ  ᦺᦓ  ᦔᦳᧄ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ  ᦕᦲᧆ  ᦕᦲ  ᦠᦳᧂ  ᦕᦲ  ᦘᦻ  ᦉᦳᧂᧈ  ᦋᦳᧃ  ᦆᦸᦰ  ᦣᦻᧉ,ᦒᦱᧆ  ᦌᦻ  ᦺᦡᧉ  ᦂᦸᧈ  ᦌᧄᧉ  ᦗᧃ ᦂᦲᧉ ᦢᧁᧈ  ᦠᦻ,ᦞᦱᧈ  ᦈᧅ  ᦠᦻ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ  ᦙᦹᧉ,ᦙ ᦈᦳ ᦟᦱᧆ ᦺᦡᧉ  ᦵᦃᦲᧆ  ᧟ ᦎᦳᧃ  ᦵᦵᦙᧈ  ᦙᦱ  ᦡᦱ,ᦵᦵᦙᧈ ᦅᦸᧉ  ᦎᦻ  ᦟᦰ  ᦟᦴᧅ  ᦢᦳᧆ  ᦎᦱ ᦊᦴᧈ ᦖᦸᧂ ᦍᦲᧃ  ᦖᦸᧄᧉ,ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦀᦻᧉ  ᦁᦸᧄ ᦟᦸᧄᧉ ᦍᦲᧃ ᦉᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦖᦸᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦟᧁ。
ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ  ᦷᦎ  ᦍᦸᧆ  ᦈᦱᧄ  ᦔᦲ ᦵᦵᦂᧄ ᦡᦸᧅᧈ  ᦵᦓ  ᦟ ᦥᦳᧃ ᦉᦸᧉ,ᦋᦻ  ᦓᦲᦰ  ᦛᧂ  ᦊᦴᧈ  ᦐᧂᧉ  ᦗᦻ ᦗᦸᧈ ᦔᦲᧆ ᦎᦱ, ᦗᦸᧈ  ᦆᦹᧃ ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱᧉ,ᦵᦡᦲᧅ  ᦡᧄᧈ  ᦜᦱᧉ  ᦆᧄᧈ  ᧟  ᦈᦲᧂᧈ  ᦗᧆ  ᦛᦻᧈ  ᦆᦹᧃ  ᦙᦱ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ ᦗᦲᧆ  ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦑᦸᧂᦰ  ᦡᦲ  ᦡᦽᧉ  ᦅᦸᧂ ᦒᧄ ᦜᦻ ᦵᦍᦲᧂᧈ,ᦅᧃ  ᦞᦱᧈ  ᦉᦲᧅ ᦈᦱᧅ  ᦕᦱᧉ  ᦵᦜᦲᧂ  ᧟  ᦵᦖᦲᧃ  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ  ᦑᦲᧈ  ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦺᦈ ᦐᦲᧄ  ᦎᧂᧉ  ᦵᦣᧃ  ᦅᦸᧂ ᦘᦲᧅ ᦃᦳ ᦺᦖᧈ。ᦁᦱ ᦍᦳ ᦏᦹᧂ ᧒ᦞ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ  ᦀᦳᧄᧉ ᦠᦸᧇᧈ  ᦢᦱᧆ ᦗᦱ ᦞᦲ, ᦊᦲᧇ  ᦀᧁ ᦞᦲ  ᦎᦸᧂ ᦎᦱᧃ  ᦌᦸᧃᧉ  ᦺᦢ  ᦟᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦵᦑᧃᧈ ᦉᧂ  ᦒᧄ  ᦙᦱᧆ,ᦗᦱ  ᦢᦱᧆ  ᦃᦹᧃᧉ  ᦷᦢ ᦉᦳᧆ ᦔᦲᧃ ᦘᦲᧅ  ᦃᦳ ᦉᦳᧄ ᦋᦲ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ  ᦙᦱ ᧒᧔,ᦵᦡᦲᧃ ᧔  ᦵᦉᧁᧉ  ᦅᦲᧈ  ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦲᧅ  ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦑ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸᧈ ᦂᧄ ᦵᦞᧃ,ᦵᦞᧃ   ᦆᦸᧇ ᦙᦽ ᦕᦳᧄ ᦵᦃᧁ ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦂᦸᧂ ᦆᧄ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦘᦱᧅ  ᦵᦉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦖᦴᧈ ᦓᦱ  ᦣᦸᧄ  ᦦᦱᧂᧉ,ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙ ᦙᦲᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ  ᦺᦆᧉ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦇᦾ  ᦞᧂ,ᦗᦸᧈ  ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦡᧉ ᦎᦴᧉ ᧟  ᦅᦸᧉ  ᦉᦸᧃᧈ  ᦍᧂ ᦵᦡᧀ,ᦺᦡᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦃᧀ ᦉᦸᧃᧈ ᦔᦲᧃ  ᦋᦻ ᦅᧁᧉ。ᦷᦕ ᦵᦙ  ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ  ᦀᦸᧅᧈ  ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦃᧅ  ᦔᦳᧅᧈ  ᦉᦱᧂᧉ  ᦷᦢᧅ  ᦋᦱᧅ  ᦔᦳᧅᧈ  ᦊᦱᧂ,ᦃᧅ ᦵᦣᧆ  ᦵᦞᧅ  ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦍᧂ  ᦋᦴᧈ  ᦵᦋᦲᧉ,ᦃᧅ  ᦵᦣᧆ  ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ  ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ  ᦢᧁᧈ ᦷᦂ,ᦛᧂ  ᦔᦲᧃ  ᦷᦕ  ᦵᦙ  ᦂᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦹᧂ  ᦏᦹᧂ  ᦏᧁᧉ,ᦙᦲ  ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ  ᦙᦱ  ᧟  ᦌᧄᧉ  ᦃᧅ  ᦖᧃᧈ  ᦁᦱ ᦟᦰ,ᦢᧁᧈ  ᦐᦱ  ᦡᦽᧉ  ᦊᦱ  ᦡᧄ   ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ  ᦅᦸᧂ  ᦵᦃᧀ ᦐᧂᧉ ᦅᦳᧃ  ᦋᦻ ᦅᦸᧉ  ᦈᦳᧇ ᦵᦗᧆ,ᦢᧁᧈ  ᦵᦣᧆ  ᦠᦹᧉ  ᦵᦙ ᦙᦲᧂᧈ ᦈᦱᧃᧉ  ᦐᦻᧈ  ᦵᦵᦐᧂ,ᦷᦕ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦎᧂ ᦢᦲᧆ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦙᦸᧃ ᦵᦙ  ᦡᦾᧉ,ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦀᦸᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦺᦡᧉ ᦐᦱᧃ ᦐᦳᧄᧈ  ᦋᦸ  ᦟᦸ。ᦋᦻ ᦈᧅ ᦈᦱ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ  ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦍᧂ  ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦣᧆ  ᦡᦸᧅᧈ ᦵᦎᧅ ᦵᦔᦲᧂ,ᦵᦔᦲᧂ ᦡᦸᧅᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦢᧁᧈ  ᦊᦱᧈ  ᦟᦻ ᦙᦹ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ  ᦵᦙᦲ ᦵᦣᧃ ᦀᧁ ᦐᧂᧉ ᦑᦳ ᦗᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ,ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦠᦱ  ᦡᦽᧉ  ᦚᦳᧂ  ᦋᦳᧄ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ,ᦅᧃ  ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᦺᦆᧈ ᦺᦡᧉ  ᦷᦇ ᦵᦙᧅ ᦉ  ᦗ  ᦉᧂ  ᦠᦱᧅ  ᦙᦲ ᦵᦟᧇ  ᦟᦾᧉ,ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦖᦸ  ᦘᦾᧉ  ᦵᦎᧅ  ᦡᦸᧅᧈ  ᦐᧄ  ᦇᦱᧄ,ᦢᧁᧈ  ᦞᦱᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦺᦡᧉ  ᦵᦵᦔᧂ  ᧟ ᦺᦆᧈ ᦎᦲᧆ  ᦃᦻᧈ  ᦺᦢ ᦺᦍ,ᦜᦻ  ᦉᦲ  ᦵᦵᦀᧄᧉ  ᦆᧄ ᦵᦜᦲᧂ  ᦵᦵᦡᧂ  ᦃᦸᧂᧈ,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦇᦱᧄ ᦋᦱᧂᧉ ᧒ ᦐᦸᧈ ᦷᦕ ᦵᦙ,᧒ ᦣᧅ ᧒ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦔᧃᧉ  ᦵᦎᧅ  ᦵᦔᦲᧂ  ᦍᦸᧄᧉ  ᦡᦸᧅᧈ,ᦵᦣᧆ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦞᧃ  ᦟᦳᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ  ᦗᦸ ᦙᦹᧆ  ᦈᦳᧃ  ᦎᦱ,ᦢᧁᧈ ᦵᦃᦲᧆ  ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦙᦱ ᦠᦱ  ᦚᦳᧂ  ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ  ᦗᦲᧈ  ᦓᦸᧂᧉ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ  ᦡᦸᧅᧈ  ᦀᦻᧉ  ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦃᦱᧁ  ᦗᦸᧃ  ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦵᦙ  ᦵᦵᦗᧂ  ᦍᦸᧄᧉ  ᦡᦸᧅᧈ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ  ᦢᧁᧈ  ᦣᦸᧆ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ  ᦺᦡᧉ  ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦅᦳᧂᧈ  ᦙᦱ ᦵᦵᦏᧄ,ᦊᦻ  ᦂᧃ  ᦺᦞᧉ  ᦜᦻ  ᦵᦵᦋᧃ  ᦡᦸᧅᧈ  ᦷᦤᧂ  ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦠᦱ ᦀᦻᧉ  ᦋᦴᧈ  ᦙᦹᧉ  ᦵᦖᦲᧃ  ᦂᦱᧆ  ᦵᦌ ᦑᦱᧃ,ᦷᦕ ᦵᦎᧅ  ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦵᦙ  ᦵᦵᦔᧂ  ᦃᧁᧉ,ᦖᦸ ᦑᧅ  ᦈᧁᧉ  ᦗᦲᧈ  ᦓᦸᧂᧉ  ᦚᦳᧂ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦣᧆ  ᦎᦱᧄ  ᦣᦲᧆ  ᧞ᦵᦔᦲᧂ  ᦡᦽᧉ ᦅᦸᧂ ᦍᦲᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦃᧅᧈ,ᦢᧁᧈ  ᦺᦋᧈ  ᦷᦕ  ᦵᦕᧆᧈ  ᧟ ᦵᦙ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦘᦻ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᧇ ᦎᦻ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦂᦸᧂ ᦆᧄ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ,ᦉᦳᧅ ᦊᦴᧈ ᦂᦸᧉ  ᦂᧃ ᧟ ᦺᦡᧉ  ᦣᧂᧈ  ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦂᦱᧃ ᦃᦲ  ᦷᦖᧅ ᦵᦅᦲᧂ  ᦺᦈ  ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ  ᦙᦱ ᦺᦂᧉ,ᦷᦕ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᧟ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦙ  ᦵᦑᧆ,ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦀᦻᧉ ᦐᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦺᦂ ᦈᦱᧅ ᦗᧃ ᦞᦱᧈ,ᦘ ᦟᦲᧉ  ᦍᦱ ᦈᦱ ᦵᦉᧂ ᦛᦱᧃ ᦵᦕᧅ  ᦎᦱᧃ  ᦟᦸ  ᦀᦾᧉ,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦀᦸᧃᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦷᦔ ᦔᦲᧃᧈ  ᦷᦟᧄ ᦟᦱ,ᦣᧅ ᦉᦱ  ᦂᧃ  ᦎᦸᧈ  ᦟᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦏᧁᧉ,ᦋᦻ  ᦙᦱ  ᦺᦃ ᦟᧁᧈ  ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦖᦸ  ᦔᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦟᦻ ᦘᦾᧉ,ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ ᦵᦣᧁ ᦉᦱ ᦉᦳᧆ ᦃᦸᧇᧈ  ᦔᧃ ᦍᦱ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。
(ᦀᦻᧉ ᦒᧄ ᦷᦂᧆ)