ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/9/30

  

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦲ ᦞᦼ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦱ᧐ ᦖᦴᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧞ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ  ᦆᦸᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ、ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦱ᧐ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦔᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ( ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦻ  ᦧᦱ )。
    ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦺᦈᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ。ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦱ᧐ ᦖᦴᧈ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦷᦜᧂ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦺᦓ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦆᦲᧂ、ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ、ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ, ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᧞ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦞᦳᧂ ᦉᦱ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦙᦱ ᦉ ᦓᦱᧈ、ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ  ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ 、ᦋᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᧞ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧈ ᦆᦻᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ  ᦗᦱᧆ ᦍᦱ 、 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ  ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᧞ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ  ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦅᦱᧈ ᦶᦗᧂ ᦓᧃᧉ、ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ 、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ 、ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ  ᧞ ᦵᦉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。
    ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ 、ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ、ᦢᧁᧈ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ 、 ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ “ᦂᧄᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦶᦣᧉ ᦺᦝ ” ᦓᧃᧉ ᦁᧃ ᧑,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧇ ᦺᦉᧈ ᦢᦱᧈ 。 ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ,ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ) 。
(ᦟᦲ ᦝᦴᧉ ᦙᦲᧃᧉ)