ᦷᦆᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦟᦱᧉ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/9/30

   

   ↑   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦆᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦟᦱᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ。ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦟᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ  ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ  ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦲᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ  ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ。ᦷᦆᧄᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦃ ᦵᦵᦃᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦸᧄ ᦏᦹᧂ ᦷᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦌᦱᧂ ,ᦗᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ  ᧘ ᦜᧅ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᦙᦲ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦙᦴ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦱ᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦀᦏᦺᦓ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦙᦲ ᦑᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ、ᦆᦸᧇ ᦷᦆ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、 ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。
( ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)