ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦛᧀᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦼ ᦙᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/9/30

  

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦛᧀᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦼ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ )。
    ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦐᧅᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ、ᦂᦱᧃ ᦉ ᦄᧆ、ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ。ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ : ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᦸᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦗᦱᧅ ᦓᧄᧉ、ᦆᦸᧂᧉ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ、ᦆᦸᧂᧉ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ、ᦆᦸᧂᧉ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ、ᦶᦎᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦆᦲᧂᧈ   ᦶᦃ ᦺᦝ ,ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ  ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦣᧅ ᦉᦱᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᧖ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ  ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ; ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ  ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦺᦋᧉ ᦏᦹ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦃ ᦺᦝᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ; ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。
     ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ  ᦊᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ  ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ , ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ“ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧑”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲᧉ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。(ᦙᦲ ᦶᦒᧃᧈ ᦋᦲᧈ)