ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/9/30
ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦑᧃ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ,ᦈᦹ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦑᦽ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ。
  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ、ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦛᧀᧈ ᦈᦲᧈ ᦞᦼ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧗ ᦖᦴᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᧞ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ,ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧓ ᦖᦴᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ,ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᧞ ᦺᦡᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦁᧃ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦅᧄᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦅᧄᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦚᦱᧉ ᦇᦹᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦅᧄᧉ ᧙᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ。
   ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦺᦞᧉ ᦺᦈ ᦷᦣᧇ ᦝᧃ ᦵᦵᦗᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇᧈ ᦍᦱᧅ ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦑᦽ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。
   ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦹᧉ,ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦕ ᦜ ᦵᦵᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦙᧈ ᦗᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦵᦁ ᦵᦵᦡᧂ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦃᧉ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ。ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦡᦴ ᦵᦵᦆᧃ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧅ ᦵᦀᧆᧈ ᦓᧃᧉ。
 (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)