ᦶᦗᧃᧈ ᦶᦋᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦺᦋᦍᦋᦓ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/9/30

  

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ “ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦈᧅ  ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᧂ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦝᧂ ᦅᧄ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦏᦹ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ , ᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ ᦺᦈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ...... ” , ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ  ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦺᦋᦍᦋᦓ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ,ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ。
    ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦗᧃᧈ ᦶᦋᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ  ᦵᦣᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦟ ᦞᧂ  ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ,ᦀᧁ  ᦂᦱᧃ “ᦓᦸᧅ ᦵᦉ  ᦷᦎ ᦃᦱ ᦺᦔ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦺᦕ、ᦺᦋᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦈᧅ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ”  ᦶᦑᧇ ᦷᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ” ᧞ “ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ、 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ” ᦁᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦺᦋᦍᦋᦓ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ。
     ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦗᦻ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ、ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦔᦲᧃ  ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦒᦲ ᧑ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦂᦱᧃ  ᦶᦑᧇ ᦷᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ、ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ、ᦈᧇ ᦘᦵᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦆᧄᧈ  ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。 ( ᦌᦹᧈ ᦉᦹᧈ ᦆᦴ )