ᦜᦴᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2017/9/30

 

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦜᦴᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。
    ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ  ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦎᦸᦰ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ、 ᦓᧇ ᦟᧅ ᦎᦸᦰ ᦉᦻ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲᧉ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦺᦊᧈ ᦙᦱ ; ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ、ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦈᦲᦰ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ; ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ; ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ;ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ;ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦈᧇ ᦟᦃᦓ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。
       ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰᦵᦗᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᧞ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ  ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ  ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。  (ᦵᦗᦲᧉ ᦷᦝᧂᧈ)