ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2016/4/8
   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦽᧉ ᦟᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦑ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦴᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦵᦅᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ。
      ᦠᦽᧉ ᦟᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦙᦲ ᧔᧓ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦾᧉ ᧘ᦱ ᦅᦳᧃ,ᦺᦓ ᦠᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦙᦲ ᧔ᦞ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᦾᧉ ᧔᧗ ᦅᦳᧃ。ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦌᧄᧉ,ᦇᦹᧃ ᦗᧂ ᦗᦴ ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦆᦻ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ、ᦉᦸᧄᧉ ᦃᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦁᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦵᦣᦲᧃ。
     ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦁᧃ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ、ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ“ᦆᦻᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔᦺᦡᧉ 、ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦔᦲᧃᦖᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ、ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ”ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ,ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ“ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ、ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ、ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ、ᦠᦹᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᦳᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦆᦲ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ、ᦃᦹᧃ  ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ”᧖ ᦕᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦏᦹ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ。ᦓᦱ ᦑᦲ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᧒ ᦔᦲ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᧖᧔ ᦢᦱᧃᧉ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧙ᦱ ᦜᧂ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧘ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᧖᧗ ᦅᦳᧃ。ᦉᦹᧈ ᦞᦼ、ᦉᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅ ᦒᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ; ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ; ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ 、ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ; ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦗ。
      ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧔ ᦷᦎ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ,ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᧑、ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧘ ᦑᦲᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦍᦱᧃ ᦂᦲᧁᧈ ᧓᧗ ᦢᦱᧃᧉ,ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦺᦞᧉ ᦁᧃ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦆᦲᧂ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦵᦜᦲ ᧒ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᧒ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧘᧖ ᦵᦣᦲᧃ ᧙ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ。ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦁᧃ“ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦟᦴᧈ ᧑、ᦆᦻᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᦹᧃᧈ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦟᦴᧈ ᧑、ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦟᦴᧈ ᧑、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦟᦴᧈ ᧑、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦟᦴᧈ ᧑”ᦓᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧗ ᦷᦎ  ᦠᦱᧂ ᦔᦲ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦌᧄᧉ。
(ᦵᦉᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦗᦲᧃᧈ)