ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2016/4/8
   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦙᦱᧃᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦵᦵᦗᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。
     ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦵᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ  ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᧞ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦎᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ “ᦂᧅ ᦑᦰ ᧙ ᦕᦂᦱᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ”ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ、ᦑᧂ ᦷᦙᧃ。ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ、ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦙᧃ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦂᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦏᦱᧃᧉ ᧑ ᦍᧇ ᦺᦔ ᦏᦱᧃᧉ ᧑、ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ,ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦌᦱᧉᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ  ᦑᧂ ᦷᦙᧃ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲ ᦵᦵᦋᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲ ᦵᦵᦋᧃ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ、ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ“ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ”ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ  ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ、ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ。
    ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ“ᦍᧇ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧄ ᦂᦹᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ”,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ  ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦱᧇ ᦗᦱ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。
      ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦔᦸᧂᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ。
(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)