ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2016/4/8
      ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦈᦱ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆᧈ ᦷᦈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ  ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦃᧁᧉ  ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。
     ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧖ ᦷᦎ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ: ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ、ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ; ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦁᧃ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦑᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ  ᦊᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ“ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ”; ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ  ᦺᦈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦵᦵᦛᧂ ᦠᦱ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ; ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ; ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ; ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。
     ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦏᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦟᦱᧂ ᦔᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦂᧉ ᦺᦃ、ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ、ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ、ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ。ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦜᧅ ᦃᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ(ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ)、ᦌᦳᧃᧈ (ᦋᦲᧈ) ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧔ ᦏᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦆᦲ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ、ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ 、ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ,ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ、ᦡᦲ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆᧈ ᦷᦈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧔᧘ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ、ᦑᦲᧈ ᦺᦊ ᦐᧅ ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦑᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ (ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ) ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、ᦷᦆᧄᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ-ᦷᦆᧄᧈ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦺᦗ。
     ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦍᧂ  ᦈᦱ ᦡᦽᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。(ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ)