ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ“ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦑᦰ ᧖ ᦕᦂᦱᧃ”᧕ ᦣᦾᧉ ᧖ᦱ ᦅᦳᧃ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2016/4/8
 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦵᦵᦕᧈ   ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧕ ᦷᦎ ᦙᦱ,ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ “ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦑᦰ ᧖ ᦕᦂᦱᧃ”ᦓᧃᧉ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧒ᦞ ᦋᦸᧂᧈ,ᦈᦸᧉ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ  ᧕ ᦣᦾᧉ ᧖ᦱ ᦅᦳᧃ、ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧙ ᦅᦳᧃ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。
  “ᦂᦱᧃ ᦂᧅ ᦑᦰ ᧖ ᦕᦂᦱᧃ”ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ:  ᧑ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦺᦓ ᦷᦜᧂ(ᦵᦉᦲᧈ) ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦴᧉ ᦟᦳᧂ ᦠᦱ ᦂᧃ、ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦆ ᦎᦸᧃᧉ、ᦵᦋᦲᧃ ᦂᧃ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ; ᧒  ᦂᧅ ᦑᦰ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦔ ᦎᦸᧃᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ; ᧓ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦀᧁ ᦷᦆ ᦎᦸᧃᧉ、ᦇᦹᧃ ᦎᦸᧃᧉ ᦔᧃ、ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ、ᦂᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ  ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦆᦱ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ; ᧔ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦓᧇ ᦑᦲᧈ ᦓᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦵᦢᧉ ᦇᦹᧃ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ,ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦂᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦜᧂ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦟᧅᦷᦟᧇ ᦀᦽᧈ ᦵᦔᦲᧂ; ᧕ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦣᧇ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦘᦵᦵᦑᧆ ᦺᦔ; ᧖ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧃᧉ ᦑᦴ ᦘᦻᧉ。
(ᦂᦱᧅ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ)