ᦷᦣᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦻᧉ ᦷᦓᧃ ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧟
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2016/4/8
  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᦻᧉ ᦷᦓᧃ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦟ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᧞ ᦎᧂᧉ ᦺᦃ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻᦺᦔ  ᦑᦸᧂᦰ ᧟。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦙᦲᧉ ᦌᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ  ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦎᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ  ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦗ。
      ᦷᦣᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦁᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᧒ ᦣᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦆᦸᧂᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦀᦻᧉ ᦷᦓᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦑᧄ ᦊᦻ ᦺᦞᧉ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᧞ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦁᧃ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦵᦉ ᧟ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦇᦸᧃᧉ ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦵᦕᦲ ᦺᦏ、ᦕᦱᧉ ᦷᦜᧇ ᦎᧄᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦺᦓ ᦆᦳᧄᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦟ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ。
      ᦀᦻᧉ ᦷᦓᧃ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦺᦔ ᦵᦉ ᧟,ᦈᦸᧉ ᦔᦴᧅ ᦋᧄ ᦔᦲᧃ“ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ”,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ“ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦅᦳᧃ ᦡᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦈᦸᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ“ᦅᦳᧃ ᦡᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ”“ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧆ ᦡᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ”。ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦞᧉ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦟ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ,ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ、ᦀᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ; ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。
     ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦀᦻᧉ ᦷᦓᧃ ᦑᧄ ᦊᦻ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ  ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦕᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦀᦻᧉ ᦷᦓᧃ“ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ“ᦎᦼᧈ ᦺᦡᧉ ᦌᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ”、ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦃᧃ ᦒᦰ “ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦞᧃ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦠᧈ ᦟ ᦅᧂ ᦞᧃ ᧑”、ᦃᧃ ᦒᦰ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ“ᦉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᦳᧄᧈ ᦵᦜᦲᧄᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ”᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ“᧒᧖ ᦔᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦞᧃ ᧑”ᦓᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦈᧅ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦉᦾ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ、ᦔᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦢᧅ ᦃᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。
(ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)