ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2016/4/8
ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ/ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᧞ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦙᧃ ᦁᧃ“ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᧞“ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ”ᦓᦲᦰ,ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ。
     ᦺᦓ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦘᦑᦲᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦖᧈ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦻᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ; ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ“ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᧔ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ。᧑ ᦓᦲᦰ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜ、ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦠᦱᧅ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉᦺᦞᧉ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ“᧖ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ”,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦊᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦓ ᦔᦲ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦇᦹᧃᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ。ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑,ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦑᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧕ ᦷᦎ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ,ᦑᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧟ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧖᧒ ᦵᦣᦲᧃ、ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧓ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧘ᦱ ᦅᦳᧃ。
      ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ。ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ ᦟᧁ ᦈᦻᧈ ᦺᦓ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦊᦲᧇ ᦙᦹ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦠᧀᧈ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ‘ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ’ᦁᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦅᦳᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ ᦖᦴ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᧓ᦞ ᦷᦎ ᦐᦲᧈ?”ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧕ ᦷᦎ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦀᧁ ᦵᦋᦲᧉ ᦖᦴ ᧞ ᦖᦴ ᦓᦾᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦵᦵᦌᧂᧉ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦷᦠ ᦔᦲ,ᦵᦣᦲᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᦻ ᦖᦴ ᧕ ᦷᦎ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦑᦹᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦎᧂᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ ᦣᦾᧉ ᦷᦎ。ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦜᦻ ᦵᦑᦲᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ‘ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ’ᦺᦞᧉ。ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦣ ᦩᦻ ᦵᦵᦏᧄ ᧔、᧕ ᦷᦎ,ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦺᦞ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ ᧞。”
     “ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ‘ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅ ᦷᦠ’ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦝᧆ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦜᦻ ᦵᦵᦑᧉ。”ᦘᦱᧃᧉ ᦵᦙᧀ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦉᦹᧈ ᦟᧁ ᦈᦻᧈ ᦞᦱᧈ,ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦙᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧗᧓ ᦵᦣᦲᧃ、ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧒ᦞ ᦅᦳᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧟ ᦣᦾᧉ ᦱ᧗ ᦵᦣᦲᧃ  ᧔ ᦣᦾᧉ ᧖ᦱ ᦅᦳᧃ。
     ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦣᧈ ᦡᧄ ᦓᦱ、ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦷᦑᧅ  ᦕᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦕᦵᦑᧆ,ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦱᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ。“ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ‘ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ’ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᧞。”ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦋᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦙᦲᧃᧉ ᦞᦱᧈ,ᦺᦓ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦓᦲᦰ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᧞ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦆᦻᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦆᦻᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ“ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦕ”“ᦺᦕ ᦙᦱ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ”“ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。
(ᦝᦳᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦞᧀ)