ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧄ ᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2016/4/1
    ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦃᧁᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦃᧁᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦡᦲ,ᦶᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧈ  ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ 。ᦺᦓ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦜᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦶᦑᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ  ? ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ᦎᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ?
    ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ, ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧄ ᧓ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦵᦑᦲᧈ,ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ。ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦃᧁᧉ ᦵᦵᦙᧂ,ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦶᦏᧄᦊᦱ ᦷᦝᧉ ᦧᦱᧈ ᦞᦴᧉ(ᦅᧄᧉ ᦠᦸᧉ),ᦁᧃ ᦊᦱ ᦷᦝᧉ ᦧᦱᧈ ᦞᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦺᦓ ᦷᦉᧇ,ᦶᦩᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦑᦸᧂᧉ ᦺᦔ,ᦢᧁᧈ ᦐᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧄ ᧓ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦅᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᦲᧈ, ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦳᧃᧉ ᦷᦉᧇ  ᦺᦉ ᦵᦃᧁᧉ ᦵᦑᦲᧈ, ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦞᦸᧂᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦠᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦢᦳᧃᧉ ᦷᦉᧇ、ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦀᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦑᦸᧂᧉ ᦺᦔ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦢᧁᧈ ᦎᦲᧄ ᧓ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦋᦳᧇ ᦓᧄᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦵᦂᦲ ᦈᦹᧆᧈ ᦈᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ。ᦁᦱ ᦍᦳ ᦎᦲᧄ ᧓ ᦔᦲ ᦵᦉ ᧟ᦣᦴᧉ ᦅᧄ ᦅᦳᧃ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦲᧃ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ , ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ  ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦓᦾᧉ ᦘᦸᧂᧈ,ᦙᦸᧅ ᦵᦙᧆ ᦷᦏᧈ ᦃᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᧞。
     ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈᦰ ᦟ ᦓ ᦱ : ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦀᦻ ᦠᦸᧄ ᦓᧃᧉ。ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦀᦻ ᦠᦸᧄ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦳᧅ ᦛᦱᧃ ᦌᧄᧉ,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦹᧃᧈ ᦂᦲᧃ 。ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦃᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ,ᦢᧁᧈ ᦀᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦙᧈ ᦶᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ  ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦗᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦓ ᦷᦉᧇ ᦢᧁᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ 。 (ᦔᦸᧃ ᦀᦸᧅᧈ: ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦖᦲᧃᧈ ᦌᦹᧉ ᦔᧁᧈ )