ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦊᦴᧈ :ᦐᦱᧉ ᦷᦠ ᦒᦲ >> ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ >> ᦆᦱᧁᧈ ᦺᦓ
ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ
ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ
  • ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ :
  • ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ :
  • 2010/8/27
  • ᦵᦎᧅ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧅ
      ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧖ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦖᧈ ᦨᦱᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦱᧂ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦙ,ᦓᦱ ᦑᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ; ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧖᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦓᦱ ᦍᦲ ᧞ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧓᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦔᦱᧈ ᦌᦱᧂ。 ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞᦞ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ,ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦠᦱᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦌᧄᧉ;  ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞᦞ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ᦞ ᦆᧄᧈ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ,ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᧞ ᦎᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦺᦗ; ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧒᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦖᦲᧂ ᦚᦻ ᦋᦰ ᦓᦾᧉ , ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ , ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧖᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦉᦱᧂᧉ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦓᦾᧉ ᦔᦱᧈ ᦒᦱᧂᧉ ᧗ ᦑᦲᧈ, ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦙ ᦵᦖᦲᧂ ᧘᧓ ᦉᦲᧃᧉ; ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧕᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦖᦲᧂ ᦓᦱ ᦑᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦺᦔ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ; ᦔᦲ ᧒ᦞᦞ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦎᧂᧉ ᦂᦸᧈ ᦵᦵᦑ ᦓᧄ ᦟᧄ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᧟。
    ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦙ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦲᧃ ᦵᦵᦜᧄ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ , ᦏᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦗ; ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦙᦲ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦓᦾᧉ ᧗᧕ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦏᦲ ᦑᦸᧂᦰ ᧟ ᧖᧙ ᦑᦲᧈ, ᦈᦹ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦼ ᦜᦲᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᧕ ᦑᦲᧈ,ᦈᦹ ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦗ; ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧑,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧓ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦃᧄ ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦎᧂᧉ ᦠᦱ ᦅᦳᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦗ。
ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ : ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ
  • ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ : ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦱᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉᦂᦱᧂ94   ᦃᧁᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦚᦱᧅ ᦟᦻ :666100   ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ : 0691-2122592