ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦊᦴᧈ :ᦐᦱᧉ ᦷᦠ ᦒᦲ >> ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ >> ᦆᦱᧁᧈ ᦺᦓ
ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ
ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ
  • ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ :
  • ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ :
  • 2010/8/5
  • ᦵᦎᧅ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧅ
      ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦋᧈ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ。ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴ ᦉᦱ ᦷᦟᧅ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。
      ᦑᦱᧂ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧖ ᦔᦳᧃ ᦒᦲ ᧒ ᦋᦲᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ“ᦎᦱ ᦖᦻ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ”,ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧒ ᦠᦱᧅ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ“ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ、ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ。”ᦆᦴᧉ ᦋᦲᧃ ᦒᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧗ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧕ ᦔᦳᧃ ᦒᦲ ᧘ “ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ”,ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ“ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦅᦳᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦙᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦜᦻ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ。”ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᧞。
     ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ。ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ、ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ。ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧉ ᦙᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ。ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧃ ᧑,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ,ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦓᧃᧉ。ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦊᦱᧁᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦅᧁᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ“ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ”ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ、ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ “ᦣᧅ”ᦷᦕ ᧞ ᦵᦙ、ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ“ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ”ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ。ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ,ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦢᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᦱᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦍᧂ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧃ ᧑,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ,ᦈᦲᧂᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ。
     ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦐᦲᧈ? ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦞᦲᧃᧈ ᦋᦱᧈ ᦗᧁ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦱ᧓ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ。ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦙᧃ ,ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᧟、ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᧞ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ,ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴ ᦉᦱ ᦷᦟᧅ ᦵᦵᦘᧈ ᦅᦹᧃ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ,ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦍᦱᧄ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦉᦳᧂ ᦵᦑᦲᧈ,ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ。ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ“᧒ ᦃᦱ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ”-ᦃᦸᧃ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦵᦑᧁ ᦺᦗ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦉᦱ,ᦃᦸᧃ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦵᦑᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᧞ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ。ᦃᦱ ᧒ ᦃᦸᧃ ᦋᦳᧆ ᦃᦸᧃ ᦺᦐ ᦅᦸᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ。
     ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ,ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᧞ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ -ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ!
ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ : ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ
  • ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ : ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦱᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉᦂᦱᧂ94   ᦃᧁᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦚᦱᧅ ᦟᦻ :666100   ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ : 0691-2122592