ᦷᦎ ᦈᧁᧉ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦊᦴᧈ :ᦐᦱᧉ ᦷᦠ ᦒᦲ >> ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ >> ᦆᦱᧁᧈ ᦺᦓ
ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ
ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ
  • ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ :
  • ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ :ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ
  • 2010/3/26
  • ᦵᦎᧅ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧅ

ᦉᧂ ᦆᦰ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ
   

     ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦞᧆ ᦔᦱᧈ ᦵᦋ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦌᦳᧄ ᦀᧁ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦁᧃ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦺᦓ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦓᧃᧉ,ᦙᧂ ᦅ ᦟ ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦃᦸᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦓᧃᧉ,ᦈᦹ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦣᦸᧄ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦑᦹᧅ ᦵᦵᦈᧆ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦏᦻ ᦓᧃᧉ。(ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)

ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ : ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ
  • ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ : ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦱᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉᦂᦱᧂ94   ᦃᧁᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦚᦱᧅ ᦟᦻ :666100   ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ : 0691-2122592