ᦚᦻᧈ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑-ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2009/11/4

     ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ(www.dw12.com) ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ。ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᧞ ᦉᦹᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦁᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦺᦢ ᦟᦱᧃ、ᦂ ᦡᦱᧆ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦗᧅ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦵᦵᦕᧈ ᦓᧃᧉ ᧟。
     ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧈ ᦵᦎᧅ ᦈᧅ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ。
     ᦑᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ,ᦵᦌᦲᧃ ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦴᧉ ᦗᦱᧃ ᦋᦲᧁᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦱᧂ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦗᦲᧂ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦲ ᦋᦳᧂᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦈᧁᧈ ᦊᦱᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦹᧆ ᦕᦱᧉ ᦵᦵᦡᧂ ᦏ ᦜᦱ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦀᦸᧅᧈ ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ 、ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ、ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦞᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。
     ᦑᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧈ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᧟,ᦈᧅ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦕᦴᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ、ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ、ᦞ ᦏᦳ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ、ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦠᦹᧉ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᧞ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ。
     ᦑᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᧞ ᦵᦵᦕᧈᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦠᦹᧉ ᦵᦙᧆ ᦣᧅ ᦉ ᦠᦻ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ,ᦀᧁ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦕᦴᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦋ“ ᦟᦱᧂ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。
     ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦵᦞᧀᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦓᧁ ᦩᦱᧉ ᦨᦱᧂᧈ ᦈᧁᧈ ᦘᦻᧉ ᦍᦲᧁ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦔᦹᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦡᧉ ᧒ ᦔᦲ ᧞ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ。ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦲ ᧑ ᧕ ᦋᦸᧂᧈ : ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑、ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦂᧁᧈ ᧞ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦉᦴᧈ ᦈᦹᧈ ᦧᦱᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦱ ᧒ᦗᧃ ᦓᦱ ᦢᦲᧃᧉ ᦒᦲ ᧑、ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱᦜᧂ ᦒᦲ ᧑、ᦝᧂ ᦵᦉᧂ ᦔᦱᧅ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑。 (ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ)