ᦍᦲᧂ ᦉᦱᧁ ᦝᦸᧃᧉ ᦂᦸᧂ
ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ : ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦎᧄᧉ : ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ:2009/10/30

ᦺᦕ ᦞᦱᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦂᦸᧂ ᦷᦒ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ  ᦋᦻ ᦷᦎ ᦀᦻᧉ,ᦓᦱᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦜᦱᧉ ᦎᦴ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦠᧈ ᦂᦸᧂ ᦷᦒ,ᦷᦢ ᦵᦋᦲᧃ ᦓᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ ᦵᦉ ᦀᦻᧉ。