new tai | old tai | 中文

ᦔᦾᧈ ᦔᦱ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ

作者: 时间:2021-10-19 15:39:53

1b-1.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄᦔᦾᧈ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦵᦵᦗᧂ ᦅᦱᧈ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦔᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦾᧈ ᦔᦱ ᦷᦐᧆᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦷᦎ ᧞ ᦔᦱ ᦛᦱᧈ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦷᦎ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ  ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦑᧂ ᦷᦟᧅᦓᧃᧉ ᧞。

 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ,ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦌᦲᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦗᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)